گروه محصولات
12 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۸۵۷  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۷۹۹  تومان
  شناسه کالا: 29486
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۰,۳۰۳  تومان
  شناسه کالا: 29489
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۶۴۶  تومان
  شناسه کالا: 29487
 • 1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲۷,۵۱۲  تومان
  شناسه کالا: 29493
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸۲,۶۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29492
 • 2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 120 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۵۹۸,۲۲۴  تومان
  شناسه کالا: 29500
 • 1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 35 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷۳,۰۵۲  تومان
  شناسه کالا: 29494
 • 2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 95 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۸۰,۷۴۴  تومان
  شناسه کالا: 29499
 • 2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 70 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۶۰,۲۲۸  تومان
  شناسه کالا: 29498
 • 1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 50 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵۶,۴۷۶  تومان
  شناسه کالا: 29495
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 10 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۱,۷۹۷  تومان
  شناسه کالا: 29491