گروه محصولات
12 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۲۹  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۴۲  تومان
  شناسه کالا: 29486
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۰۷۱  تومان
  شناسه کالا: 29487
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۷۰۹  تومان
  شناسه کالا: 29489
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 10 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 10 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۷,۱۰۷  تومان
  شناسه کالا: 29491
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 16 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۹,۲۴۴  تومان
  شناسه کالا: 29492
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۱,۸۱۱  تومان
  شناسه کالا: 29493
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 35 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 35 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲۳,۵۷۸  تومان
  شناسه کالا: 29494
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 50 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 50 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۸۴,۰۶۱  تومان
  شناسه کالا: 29495
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 70 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان ارت سطح مقطع 70 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵۹,۶۶۵  تومان
  شناسه کالا: 29498
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 95 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 95 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۴۳,۳۷۹  تومان
  شناسه کالا: 29499
 • سیم افشان ارت سطح مقطع 120 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  2

  سیم افشان ارت سطح مقطع 120 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۲۷,۵۰۶  تومان
  شناسه کالا: 29500