گروه محصولات
70 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۱,۸۰۹  تومان
  شناسه کالا: 29099
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۱,۸۰۹  تومان
  شناسه کالا: 78655
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان (یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان (یک متر )

  ۲۷,۵۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29117
 • یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۹,۵۱۲  تومان
  شناسه کالا: 29100
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۳,۸۵۲  تومان
  شناسه کالا: 29130
 • کابل مفتول آلومینیومی 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۵,۸۰۵  تومان
  شناسه کالا: 78750
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۸,۵۱۸  تومان
  شناسه کالا: 29120
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۰,۶۸۸  تومان
  شناسه کالا: 29105
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۳,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29101
 • کابل مفتول آلومینیومی 70×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 70×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۳,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 78800
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند افشار نزاد خراسان ( یک متر )

  ۴۸,۱۷۴  تومان
  شناسه کالا: 29135
 • کابل مفتول آلومینیومی 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۵,۳۳۵  تومان
  شناسه کالا: 78792
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۷,۰۷۱  تومان
  شناسه کالا: 29122
 • کابل مفتول آلومینیومی 95×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 95×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۷,۵۰۵  تومان
  شناسه کالا: 78804
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۸,۰۴۸  تومان
  شناسه کالا: 29102
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۸,۰۴۸  تومان
  شناسه کالا: 29109
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۹,۶۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29065
 • کابل مفتول آلومینیومی 120×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 120×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۰,۵۲۵  تومان
  شناسه کالا: 78806
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۲,۱۵۳  تومان
  شناسه کالا: 29136
 • کابل مفتول آلومینیومی 16+25×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16+25×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۴,۸۶۵  تومان
  شناسه کالا: 78832