گروه محصولات
70 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 120×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۲۸,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 78806
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند افشار نژاد خراسان (یک متر )

  ۴۸,۸۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29117
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۰,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29120
 • 3

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 95×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۲۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29086
 • 7

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 300×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱,۹۸۹,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29094
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  2

  کابل مفتول آلومینیومی 500×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۵۱۸,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 78825
 • 2

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 70×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۵۱,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29075
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 150×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۵۹,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 78807
 • 4

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 150×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۶۸,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29089
 • کابل مفتول آلومینیوم 16+25×3
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 35+70×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۷۲,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 78843
 • کابل مفتول آلومینیومی 16*4
  1

  کابل مفتول آلومینیومی 16×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۵,۴۵۰  تومان
  شناسه کالا: 78792
 • کابل مفتول آلومینیومی 70*1
  2

  کابل مفتول آلومینیومی 300×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۱۷,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 78814
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×4 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۹۴,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29138
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 25×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۶۹,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29072
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۵,۲۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29122
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 16×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۱۰,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29065
 • 10

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 70+120×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲,۸۶۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 34198
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 35×1 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۳۱,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29073
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 10×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۲۶,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29124
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×3 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۴۶,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29123