8 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 25 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  11

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 25 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۳,۱۰۹,۰۵۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14424
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 45 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  14

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 45 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۴,۰۲۸,۴۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14381
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 25 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  16

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 25 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۴,۵۹۲,۷۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 43787
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 63 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  19

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 63 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۵,۶۶۷,۱۶۵  تومان
  %10
  شناسه کالا: 15379
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 63 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  24

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 63 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۷,۰۴۰,۲۵۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14433
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 100 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  39

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 100 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۱,۵۸۱,۲۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14441
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 150 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  42

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 150 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۲,۳۹۱,۲۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 63010
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 200 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  48

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 200 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۴,۱۱۲,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 14856