8 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 25 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  12

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 25 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۳,۴۵۴,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14424
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 45 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  15

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 45 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۴,۴۷۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14381
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 25 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  18

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 25 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۵,۱۰۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 43787
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 63 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  21

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 63 آمپر تکفاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۶,۲۹۶,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 15379
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 63 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  27

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب 63 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۷,۸۲۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14433
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 100 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  43

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 100 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۲,۸۶۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14441
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 150 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  46

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 150 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۳,۷۶۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 63010
 • بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 200 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)
  53

  بانک خازنی اتوماتیک، آماده نصب، 200 آمپر سه فاز ( مصارف مسکونی-تجاری و صنایع سبک)

  ۱۵,۶۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14856