40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۱۸۴,۲۵۰ تومان
  %27
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۱۸۸,۷۰۰ تومان
  %27
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۵۳,۵۰۰ تومان
  %27
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  1

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۲۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۲۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۷۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۰۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۴۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۴۷۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۱۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۷۰,۸۰۰ تومان
  %29
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۰۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۶۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۲۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۶۴,۵۰۰ تومان
  %27
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۷۳,۰۰۰ تومان
  %29
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۰۹۸,۰۰۰ تومان
  %24
 • کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۱۲۴,۵۰۰ تومان
  %27
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۴۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۹۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۶۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۲۲,۳۰۰ تومان
  %30
 • کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۵۶,۰۰۰ تومان