40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۱۷,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۲۳,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲۶۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۲۶۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۲۲,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۵۰,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۳۵۱,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۰۴,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۳۶,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۴۷۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۱۲,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۵۳,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۴۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۹۷,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۱۶,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۸۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۱۵۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۱۹۵,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۵۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۴۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۴۷,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۹۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۶۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 55 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۵۶۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  کنتاکتور قدرت، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۷۷۰,۰۰۰ تومان