41 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۲,۵۵۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۴۹,۹۰۰  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۸۸,۷۵۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۲۹۱,۹۰۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۲۵,۵۰۰  تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۵۴,۹۰۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۸۵,۳۵۰  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۳۸۶,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۴۴۵,۲۰۰  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۵۲۲,۹۰۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGCB

  ۵۶۳,۸۵۰  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۶۴۷,۸۵۰  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۰۸,۷۵۰  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۷۰۹,۰۰۰  تومان
  %12
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص AC، برند هیوندای مدل HGC

  ۸۹۴,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5کیلووات، بوبین های خاص DC، برند هیوندای مدل HGC

  ۹۷۴,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۲۸,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۲۷۴,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۳۶۶,۰۵۰  تومان
 • کنتاکتور 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC
  5

  کنتاکتور 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند هیوندای مدل HGC

  ۱,۴۳۹,۵۵۰  تومان