22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01
  2

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  ۴۰۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  ۴۴۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  ۴۷۶,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00
  3

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  ۶۷۲,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00
  3

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  ۷۹۳,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00
  5

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  ۱,۲۷۶,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00
  5

  کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  ۱,۳۶۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00
  7

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  ۱,۹۵۲,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00
  10

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  ۲,۷۸۴,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00
  10

  کنتاکتور 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  ۲,۹۱۲,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00
  18

  کنتاکتور 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  ۵,۱۷۴,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00
  18

  کنتاکتور 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00

  ۵,۱۷۴,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36
  24

  کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36

  ۷,۱۹۶,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36
  28

  کنتاکتور 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36

  ۸,۱۲۸,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36
  35

  کنتاکتور 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36

  ۱۰,۴۰۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36
  44

  کنتاکتور 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36

  ۱۳,۰۵۶,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 230VAC مدل SIEMENS 3RT1075-6AP36
  69

  کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 230VAC مدل SIEMENS 3RT1075-6AP36

  ۲۰,۶۴۰,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  تماس بگیرید