21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  ۳۷۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  ۴۱۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  ۴۱۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  ۴۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  کنتاکتور قدرت، 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  ۴۶۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  ۵۹۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1BB42

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1BB42

  ۶۹۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  ۷۵۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  ۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00

  ۱,۰۵۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  ۱,۰۸۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  ۱,۴۵۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  ۲,۱۷۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  ۲,۹۰۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00

  کنتاکتور قدرت، 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00

  ۳,۳۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36

  کنتاکتور قدرت، 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36

  ۴,۹۱۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36

  کنتاکتور قدرت، 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36

  ۶,۰۷۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36

  کنتاکتور قدرت، 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36

  ۸,۲۱۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36

  کنتاکتور قدرت، 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36

  ۹,۷۳۵,۰۰۰ تومان