25 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23018
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23068
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23069
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23072
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23067
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23066
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23105
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23070
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23071
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23104
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1BB42

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24499
 • کنتاکتور 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23073
 • کنتاکتور 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23080
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 230VAC مدل SIEMENS 3RT2024-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 66023
 • کنتاکتور 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23078
 • کنتاکتور 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23076
 • کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23079
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 24VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AB00

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 86704
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23550
 • کنتاکتور 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 23082