21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01
  2

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1AP01

  ۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1AP01

  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41
  2

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB41

  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2017-1AP01

  ۳۹۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42
  2

  کنتاکتور 7 آمپر، 3 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2015-1BB42

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2025-1AP00

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1BB42
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 24VDC ،مدل SIEMENS 3RT2016-1BB42

  ۶۳۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00
  3

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2026-1AP00

  ۶۹۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AP00

  ۸۴۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2027-1AF00

  ۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00
  3

  کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AP00

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00
  3

  کنتاکتور 38 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 110VAC ،مدل SIEMENS 3RT2028-1AF00

  ۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2036-1AP00

  ۱,۳۲۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00
  6

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2037-1AP00

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00
  7

  کنتاکتور 80 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2038-1AP00

  ۱,۹۸۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00
  9

  کنتاکتور 95 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2046-1AP00

  ۲,۶۴۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00
  10

  کنتاکتور 110 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT2047-1AP00

  ۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36
  16

  کنتاکتور 150 آمپر، 75 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1055-6AP36

  ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36
  20

  کنتاکتور 185 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1056-6AP36

  ۵,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36
  25

  کنتاکتور 225 آمپر، 110 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1064-6AP36

  ۷,۴۷۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36
  30

  کنتاکتور 265 آمپر، 132 کیلووات، بوبین 230VAC ،مدل SIEMENS 3RT1065-6AP36

  ۸,۸۵۰,۰۰۰ تومان