گروه محصولات
23 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر gG ETI 51*14 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر gG ETI 51*14 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۵۲,۲۰۶  تومان
  شناسه کالا: 53290
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 1 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 1 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  ۷۱,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17697
 • مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 0.5 تا 20 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 0.5 تا 20 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۹۸,۷۵۳  تومان
  شناسه کالا: 43492
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 40 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 40 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  ۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15197
 • مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 25 تا 32 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز سیلندری 25 تا 32 آمپرgG ETI 38*10 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۱۰۳,۳۷۳  تومان
  شناسه کالا: 68304
 • فیوز سیلندری 16 تا 63 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 16 تا 63 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۱۱۰,۳۰۳  تومان
  شناسه کالا: 45508
 • فیوز سیلندری 80 تا 100 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  فیوز سیلندری 80 تا 100 آمپر gG ETI 58*22 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۱۱۴,۹۲۳  تومان
  شناسه کالا: 68306
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  ۱۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24503
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 125 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 125 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  ۱۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15206
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  ۲۳۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 15207
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 100، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 100، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۲۷۳,۷۳۵  تومان
  شناسه کالا: 28027
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  ۲۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 21941
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0 ( آمپر فیوز به انتخاب )
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0 ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۳۸۰,۴۵۷  تومان
  شناسه کالا: 28036
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 125 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 125 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C ( آمپر فیوز به انتخاب )

  ۴۲۶,۸۸۸  تومان
  شناسه کالا: 68309
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  ۴۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 20344
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)
  2

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۵۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14655
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  ۵۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17695
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 200 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1
  3

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 200 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1

  ۷۶۰,۵۶۸  تومان
  شناسه کالا: 28037
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2
  4

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2

  ۹۸۳,۳۶۷  تومان
  شناسه کالا: 28039
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)
  5

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)

  ۱,۳۲۵,۲۴۷  تومان
  شناسه کالا: 23441