10 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  ۷۹,۰۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  ۹۸,۷۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  ۱۴۸,۷۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  ۱۸۹,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  ۲۱۸,۰۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  ۲۳۸,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  ۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  ۳۹۶,۰۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)
  2

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۳۹۸,۳۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)
  2

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۵۶۴,۰۰۰ تومان