14 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 51*14 ، 63 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 51*14 ، 63 آمپر gG/gL

  ۲۲,۸۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 63 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 63 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 100 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 100 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 32 آمپر gG/gL

  فیوز سیلندری پیچاز الکتریک 58*22 ، 32 آمپر gG/gL

  ۳۶,۱۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 125 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 125 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 63 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 63 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 80 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 80 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 160 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 160 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 35 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 35 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 100 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 100 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 50 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  فیوز کاردی 50 آمپر پیچاز الکتریک NT00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • فیوز کاردی 16 آمپر پیچاز الکتریک C00، gG/gL

  فیوز کاردی 16 آمپر پیچاز الکتریک C00، gG/gL

  ۴۵,۷۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۳۹۸,۳۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۵۶۴,۰۰۰ تومان