17 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 32 آمپر پیچاز الکتریک 38*10 gG/gL

  ۹۲,۹۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 50 آمپر پیچاز الکتریک 51*14 gG/gL

  ۱۰۳,۶۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 16 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک C00/NT00 (پایه کوتاه)

  ۱۵۶,۱۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 50 تا 160 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT0 (پایه بلند)

  ۱۹۸,۴۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 100 تا 250 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT1

  ۲۲۸,۹۰۰ تومان
 • مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL
  1

  مجموعه شش تایی فیوز سیلندری 2 تا 100 آمپر پیچاز الکتریک 58*22 gG/gL

  ۲۴۹,۹۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 2 تا 160، gG پایه کوتاه با نشانگر، سایز 00C

  ۲۵۲,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0
  1

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 6 تا 160، gG پایه بلند با نشانگر، سایز 0

  ۲۷۳,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 200 تا 400 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT2

  ۳۱۱,۸۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی 315 تا 630 آمپر gG/gL پیچاز الکتریک NT3

  ۴۱۵,۸۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)
  2

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر پیچاز الکتریک (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب)

  ۴۱۸,۲۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 160 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1
  2

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 160 تا 250، gG با نشانگر، سایز 1

  ۵۸۸,۰۰۰ تومان
 • مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)
  3

  مجموعه فیوز و پایه فیوز 160آمپر ETI (فیوز تا 160 آمپر بسته به انتخاب سایز 00C)

  ۶۹۷,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2
  4

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 300 تا 400، gG با نشانگر، سایز 2

  ۱,۰۹۰,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 3
  12

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 425 تا 630، gG با نشانگر، سایز 3

  ۳,۵۴۹,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1250، gG با نشانگر، سایز 4
  13

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1250، gG با نشانگر، سایز 4

  ۳,۸۲۰,۰۰۰ تومان
 • مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1600، gG با نشانگر، سایز4a
  13

  مجموعه سه تایی فیوز کاردی ETI آمپر 800 تا 1600، gG با نشانگر، سایز4a

  ۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان