گروه محصولات
35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9

  ۲۳۶,۳۹۷  تومان
  %7
  شناسه کالا: 21714
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12

  ۲۶۰,۸۵۰  تومان
  شناسه کالا: 21736
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22

  ۳۳۵,۴۹۸  تومان
  %7
  شناسه کالا: 21738
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18

  ۳۳۷,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 21737
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9

  ۳۷۵,۸۵۵  تومان
  شناسه کالا: 24671
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12

  ۳۸۲,۳۴۱  تومان
  شناسه کالا: 24683
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9

  ۴۳۰,۶۱۶  تومان
  شناسه کالا: 21800
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12

  ۴۴۰,۹۹۲  تومان
  شناسه کالا: 21805
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18

  ۴۵۵,۷۱۵  تومان
  شناسه کالا: 21806
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18

  ۴۶۵,۳۵۱  تومان
  شناسه کالا: 24687
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32

  ۴۶۸,۶۶۴  تومان
  %7
  شناسه کالا: 21732
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22

  ۵۰۴,۲۶۲  تومان
  شناسه کالا: 24689
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22

  ۵۵۳,۸۳۴  تومان
  شناسه کالا: 21807
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40

  ۶۱۳,۹۶۴  تومان
  شناسه کالا: 21739
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32

  ۶۵۸,۶۰۹  تومان
  شناسه کالا: 24693
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32

  ۷۳۵,۶۹۱  تومان
  شناسه کالا: 21802
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40

  ۸۰۱,۲۸۳  تومان
  شناسه کالا: 24696
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40

  ۸۳۵,۲۹۱  تومان
  شناسه کالا: 21804
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50
  4

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50

  ۱,۱۵۸,۷۳۲  تومان
  شناسه کالا: 21740
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65
  5

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65

  ۱,۲۱۷,۸۶۴  تومان
  شناسه کالا: 21741