35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9

  ۱۷۳,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12

  ۱۷۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9

  ۲۰۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12

  ۲۱۶,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18

  ۲۲۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22

  ۲۴۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18

  ۲۵۹,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22
  1

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22

  ۲۷۹,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9

  ۳۱۲,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32

  ۳۴۵,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12

  ۳۶۴,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32

  ۳۷۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18

  ۳۷۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22

  ۴۰۶,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40

  ۴۲۹,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32

  ۴۶۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40
  2

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40

  ۴۹۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40

  ۶۰۱,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50

  ۸۲۵,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-50
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-50

  ۸۵۷,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65

  ۸۷۳,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-65
  3

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-65

  ۸۸۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-75
  4

  کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-75

  ۹۷۹,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-75
  4

  کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-75

  ۱,۰۱۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-85
  4

  کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-85

  ۱,۰۴۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-85
  4

  کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-85

  ۱,۰۷۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-100
  7

  کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-100

  ۱,۸۵۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-125
  8

  کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-125

  ۲,۱۵۷,۳۰۰ تومان