35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-9

  ۱۶۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-12

  ۱۷۰,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-9

  ۲۰۱,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-12

  ۲۰۸,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-18

  ۲۱۹,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 220 AC، مدل PFC-22

  ۲۳۴,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-18

  ۲۴۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، مدل PFC-22

  ۲۶۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9

  کنتاکتور پارس فانال، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-9

  ۳۰۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-32

  ۳۳۲,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12

  کنتاکتور پارس فانال، 12 آمپر،5.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-12

  ۳۵۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-32

  ۳۵۷,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18

  کنتاکتور پارس فانال، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-18

  ۳۶۰,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22

  کنتاکتور پارس فانال، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، مدل PFD-22

  ۳۹۱,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-40

  ۴۱۳,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32

  کنتاکتور پارس فانال، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-32

  ۴۴۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-40

  ۴۷۲,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40

  کنتاکتور پارس فانال، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC ، مدل PFD-40

  ۵۷۸,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-50

  ۷۹۴,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-50

  کنتاکتور پارس فانال، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-50

  ۸۲۵,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-65

  ۸۴۰,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-65

  کنتاکتور پارس فانال، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-65

  ۸۵۳,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-75

  کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-75

  ۹۴۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-75

  کنتاکتور پارس فانال، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-75

  ۹۷۳,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-85

  کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین 220 AC ، مدل PFC-85

  ۱,۰۰۷,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-85

  کنتاکتور پارس فانال، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین های خاص AC ، مدل PFC-85

  ۱,۰۳۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-100

  کنتاکتور پارس فانال، 100 آمپر، 55 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-100

  ۱,۷۸۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-125

  کنتاکتور پارس فانال، 125 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 110-220 AC ، مدل PFC-125

  ۲,۰۷۶,۴۰۰ تومان