67 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۱۳۲  تومان
  شناسه کالا: 96831
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۱۳۲  تومان
  شناسه کالا: 96838
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۸۱۲  تومان
  شناسه کالا: 96845
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*3 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*3 برند کسری (یک متر)

  ۹,۳۲۴  تومان
  شناسه کالا: 97193
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند کسری (یک متر)

  ۹,۳۲۴  تومان
  شناسه کالا: 97201
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۰,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96908
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*4 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۱,۵۰۸  تومان
  شناسه کالا: 97277
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۱,۵۰۸  تومان
  شناسه کالا: 97282
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند کسری (یک متر)

  ۱۲,۸۵۲  تومان
  شناسه کالا: 96858
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۳,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96915
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۳,۶۹۲  تومان
  شناسه کالا: 97416
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند کسری (یک متر)

  ۱۴,۸۶۸  تومان
  شناسه کالا: 97205
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*5 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۴,۸۶۸  تومان
  شناسه کالا: 97498
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96922
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۵,۶۲۴  تومان
  شناسه کالا: 29160
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۵,۷۰۰  تومان
  شناسه کالا: 96917
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۵,۷۰۸  تومان
  شناسه کالا: 97507
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور -لینکو
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور -لینکو

  ۱۶,۷۵۲  تومان
  شناسه کالا: 29632
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند کسری (یک متر)

  ۱۸,۴۸۰  تومان
  شناسه کالا: 97208
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۸,۷۳۲  تومان
  شناسه کالا: 97417