68 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۰,۲۶۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29172
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۲,۵۵۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 38688
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۳,۶۱۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29185
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۰,۵۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29177
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*4 برند کسری (یک متر)

  ۹۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97434
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۳۲,۴۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 38679
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۵۲,۳۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29181
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۷۹۰  تومان
  شناسه کالا: 96845
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۶,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97510
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۰۵۰  تومان
  شناسه کالا: 96831
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو

  ۲۷,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 29727
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۸,۲۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29184
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۷,۹۷۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29182
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۵,۱۴۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 29175
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  4

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 25+50*3 برند کسری (یک متر)

  ۱,۰۷۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97273
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند کسری (یک متر)

  ۲۵,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 97417
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.5*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۶,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 97282
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۳,۳۷۰  تومان
  %10