68 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۵,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۳,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38688
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۴,۱۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29185
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*4 برند کسری (یک متر)

  ۸۸,۸۲۵  تومان
  شناسه کالا: 97434
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۳۱,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38679
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.75*2 برند کسری(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۱۸  تومان
  شناسه کالا: 96845
 • کابل افشان شیلددار 16+35*3 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*4 برند کسری (یک متر)

  ۱۵,۴۶۶  تومان
  شناسه کالا: 97277
 • کابل افشان شیلدار 0.25*2 کسری
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۶۷۴  تومان
  شناسه کالا: 96831
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۹۰,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29182
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۵۲,۳۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29175
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 0.25*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۰,۷۹۶  تومان
  شناسه کالا: 97498
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۳,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79174
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۶۰,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29181
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29180
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۷,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29177
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  2

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 10*5 برند کسری (یک متر)

  ۳۵۵,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 97538
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 6*5 برند کسری (یک متر)

  ۲۰۲,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 97531
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 4*5 برند کسری (یک متر)

  ۱۴۱,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 97530
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۸۲,۵۵۵  تومان
  شناسه کالا: 97520
 • کابل افشان شیلددار 0.25*5 کسری
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند کسری (یک متر)

  ۴۸,۰۷۰  تومان
  شناسه کالا: 97516