گروه محصولات
24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7
  1

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7

  ۲۲۹,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7
  1

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7

  ۲۳۷,۳۰۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7
  1

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7

  ۲۹۰,۱۰۰  تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7
  2

  کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7

  ۳۴۱,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7

  کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 115 آمپر 55کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC611522M7

  کنتاکتور 115 آمپر 55کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC611522M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7

  کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 185 آمپر 90 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC618522M7

  کنتاکتور 185 آمپر 90 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC618522M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7

  کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7

  کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 330 آمپر 160 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC633022M7

  کنتاکتور 330 آمپر 160 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC633022M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC640022M7

  کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC640022M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 630 آمپر 335 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC663022M7

  کنتاکتور 630 آمپر 335 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC663022M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 500 آمپر 250 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC650022M7

  کنتاکتور 500 آمپر 250 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC650022M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7

  کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7

  کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7

  کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7

  تماس بگیرید