24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7

  ۳۳۴,۳۶۵  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44922
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7

  ۳۴۵,۹۰۵  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44953
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7

  ۴۲۲,۸۷۶  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44990
 • کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7

  کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7

  ۵۳۷,۸۶۹  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44997
 • کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7

  کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7

  ۷۷۶,۴۰۶  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45012
 • کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7

  کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7

  ۹۳۵,۱۹۱  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45019
 • کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7

  کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7

  ۱,۲۰۱,۴۴۶  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45033
 • کنتاکتور 50 آمپر 22 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC35011M7

  کنتاکتور 50 آمپر 22 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC35011M7

  ۱,۳۳۹,۴۱۷  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45041
 • کنتاکتور 65 آمپر 30 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC36511M7

  کنتاکتور 65 آمپر 30 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC36511M7

  ۱,۵۸۰,۵۳۱  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45057
 • کنتاکتور 80 آمپر 37 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC38011M7

  کنتاکتور 80 آمپر 37 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC38011M7

  ۲,۲۴۰,۶۰۵  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45068
 • کنتاکتور 95 آمپر 45 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC39511M7

  کنتاکتور 95 آمپر 45 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC39511M7

  ۲,۷۰۷,۴۷۹  تومان
  %8
  شناسه کالا: 45082
 • کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7

  کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7

  ۴,۷۴۶,۲۲۸  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44753
 • کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7

  کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7

  ۷,۳۴۳,۴۵۵  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44755
 • کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7

  کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7

  ۸,۹۴۹,۸۴۸  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44758
 • کنتاکتور 330 آمپر 160 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC633022M7

  کنتاکتور 330 آمپر 160 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC633022M7

  ۱۲,۷۹۵,۹۱۹  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44766
 • کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC640022M7

  کنتاکتور 400 آمپر 200 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC640022M7

  ۱۳,۹۳۸,۹۴۲  تومان
  %8
  شناسه کالا: 44767
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 44677
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 44728
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 44730
 • کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7

  کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 44731