گروه محصولات
24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7
  1

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC60911M7

  ۲۳۹,۶۶۶  تومان
  شناسه کالا: 44677
 • کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7
  1

  کنتاکتور 9 آمپر 4 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC30911M7

  ۲۳۹,۶۶۶  تومان
  شناسه کالا: 44922
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7
  1

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61211M7

  ۲۴۷,۹۱۹  تومان
  شناسه کالا: 44728
 • کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7
  1

  کنتاکتور 12 آمپر 5.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31211M7

  ۲۴۷,۹۱۹  تومان
  شناسه کالا: 44953
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7
  2

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC61811M7

  ۳۰۳,۰۸۲  تومان
  شناسه کالا: 44730
 • کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7
  2

  کنتاکتور 18 آمپر 7.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC31811M7

  ۳۰۳,۰۸۲  تومان
  شناسه کالا: 44990
 • کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7
  2

  کنتاکتور 25 آمپر 11 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC32511M7

  ۳۸۵,۵۱۳  تومان
  شناسه کالا: 44997
 • کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7
  2

  کنتاکتور 32 آمپر 15 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC63211M7

  ۵۱۵,۳۷۵  تومان
  شناسه کالا: 44731
 • کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7
  2

  کنتاکتور 32 آمپر 15کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33211M7

  ۵۵۶,۶۴۳  تومان
  شناسه کالا: 45012
 • کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7
  3

  کنتاکتور 38 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC33811M7

  ۶۷۰,۵۲۱  تومان
  شناسه کالا: 45019
 • کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7
  3

  کنتاکتور 40 آمپر 18.5 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC34011M7

  ۸۶۱,۳۹۶  تومان
  شناسه کالا: 45033
 • کنتاکتور 50 آمپر 22 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC35011M7
  4

  کنتاکتور 50 آمپر 22 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC35011M7

  ۹۶۰,۵۴۳  تومان
  شناسه کالا: 45041
 • کنتاکتور 65 آمپر 30 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC36511M7
  4

  کنتاکتور 65 آمپر 30 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC36511M7

  ۱,۱۳۳,۳۴۵  تومان
  شناسه کالا: 45057
 • کنتاکتور 80 آمپر 37 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC38011M7
  6

  کنتاکتور 80 آمپر 37 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC38011M7

  ۱,۶۰۶,۸۲۶  تومان
  شناسه کالا: 45068
 • کنتاکتور 95 آمپر 45 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC39511M7
  7

  کنتاکتور 95 آمپر 45 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC39511M7

  ۱,۹۴۱,۶۶۸  تومان
  شناسه کالا: 45082
 • کنتاکتور 115 آمپر 55کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC611522M7
  10

  کنتاکتور 115 آمپر 55کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدلHDC611522M7

  ۲,۷۳۹,۶۴۸  تومان
  شناسه کالا: 44732
 • کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7
  12

  کنتاکتور 150 آمپر 75 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC615022M7

  ۳,۴۰۳,۷۹۶  تومان
  شناسه کالا: 44753
 • کنتاکتور 185 آمپر 90 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC618522M7
  16

  کنتاکتور 185 آمپر 90 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC618522M7

  ۴,۵۶۰,۸۵۶  تومان
  شناسه کالا: 44754
 • کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7
  18

  کنتاکتور 225 آمپر 110 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC622500M7

  ۵,۲۶۶,۶۸۹  تومان
  شناسه کالا: 44755
 • کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7
  22

  کنتاکتور 265 آمپر 132 کیلووات بوبین 220VAC برند هیمل HIMEL مدل HDC626522M7

  ۶,۴۱۸,۷۳۵  تومان
  شناسه کالا: 44758