5 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۹,۰۱۸,۸۰۰ تومان ۷,۸۶۹,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۲,۰۶۷,۲۰۰ تومان ۱۰,۵۲۹,۲۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۵,۸۲۵,۴۰۰ تومان ۱۳,۸۰۸,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۸,۱۲۲,۵۰۰ تومان ۱۵,۸۱۲,۷۰۰ تومان
  %13
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014

  ۲۲,۲۱۴,۹۰۰ تومان ۱۹,۳۸۳,۴۰۰ تومان
  %13