گروه محصولات
11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۶,۷۴۹  تومان
  شناسه کالا: 29178
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۸,۲۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29185
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۶,۵۱۴  تومان
  شناسه کالا: 29182
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  5

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۴۶۴,۲۸۱  تومان
  شناسه کالا: 29160
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  7

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۸۱۴,۲۰۸  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  7

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۱,۸۵۹,۷۱۸  تومان
  شناسه کالا: 29176
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  8

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۳۷۲,۶۲۴  تومان
  شناسه کالا: 29180
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  9

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۴۲۹,۴۹۷  تومان
  شناسه کالا: 29177
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  9

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۶۹۶,۹۹۸  تومان
  شناسه کالا: 29175
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  10

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۲,۸۸۴,۱۳۳  تومان
  شناسه کالا: 29184
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )
  11

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( صد متر )

  ۳,۱۲۸,۲۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29181