گروه محصولات
11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۱,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۶,۹۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29185
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۸۲,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29182
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۷,۵۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29175
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۵۵,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29181
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۱,۵۸۰  تومان
  شناسه کالا: 29180
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴۲,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29177
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۰,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29184
 • 1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۶۴,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29178
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۲,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 29176
 • 1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۵,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29160