گروه محصولات
11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*2 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۵,۶۲۴  تومان
  شناسه کالا: 29160
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۴۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29172
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۹,۸۵۶  تومان
  شناسه کالا: 29176
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۵,۱۷۲  تومان
  شناسه کالا: 29180
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۵,۸۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29177
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*2 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۲۸,۷۵۳  تومان
  شناسه کالا: 29175
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1*5 برند افشارنژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۰,۷۰۶  تومان
  شناسه کالا: 29184
 • یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۳۳,۳۱۰  تومان
  شناسه کالا: 29181
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*3 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۳۹,۰۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29178
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 1.5*5 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۰,۶۸۸  تومان
  شناسه کالا: 29185
 • کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل افشان شیلددار سطح مقطع 2.5*4 برند افشارنژاد خراسان ( یک متر )

  ۴۹,۳۶۸  تومان
  شناسه کالا: 29182