71 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-ETUH
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر فن خنک کننده PKC-ETUH

  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
 • ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-ETUH
  1

  ترموستات تابلویی استفاده در مسیر هیتر PKC-ETUH

  ۱۲۷,۰۰۰ تومان
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC
  1

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  %18
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC
  1

  خازن تکفاز فشار ضعیف 1.67 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۲۸۸,۰۰۰ تومان
  %18
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  1

  خازن تکفاز فشار ضعیف 10 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۰۰,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 2.5 کیلووار ،250 ولت، PKC

  ۳۱۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 3.33 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  %14
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 20 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۳۶۰,۰۰۰ تومان
  %14
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 4.17 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۳۸۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 40 میکروفارادی ،550 ولت ، PKC

  ۴۲۰,۰۰۰ تومان
  %13
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۴۵۰,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC
  2

  خازن تکفاز فشار ضعیف 5 کیلووار ،400 ولت، PKC

  ۴۵۳,۵۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۲۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۴۰,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۷۰۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۷۰۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۸۴۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۹۴۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC
  4

  خازن سه فاز سیلندری، 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۹۴۵,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،12.5 KVAR

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  %19
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،12.5 KVAR

  ۱,۰۵۰,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525 V ،10 KVAR

  ۱,۰۸۷,۰۰۰ تومان
  %19
 • باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR
  4

  باكس خازن سه فاز فشارضعیف PKC, 400V, 5KVAR

  ۱,۱۵۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 525V ،12.5 KVAR

  ۱,۲۰۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR
  5

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،15 KVAR

  ۱,۲۷۸,۰۰۰ تومان
  %15