گروه محصولات
21 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۱۴,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4464
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۱۰۶,۷۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4496
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400)مدل POLB44075H
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400)مدل POLB44075H

  ۱,۲۴۹,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 91900
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  ۱,۵۳۵,۱۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4502
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  ۱,۶۰۶,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4503
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  ۱,۷۴۹,۳۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4504
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  ۱,۹۹۹,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4505
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 20 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44200H
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 20 کیلووار در 440 ولت مدل POLB44200H

  ۲,۰۷۰,۶۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 91925
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۲,۳۵۶,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4506
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD
  11

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۳,۰۳۴,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4507
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD
  11

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  ۳,۲۴۸,۷۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4508
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415
  15

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  ۴,۲۱۲,۶۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4497
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD
  19

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  ۵,۵۶۹,۲۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4509
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430
  20

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  ۵,۷۱۲,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4498
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD
  21

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  ۶,۱۵۷,۴۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4510
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل مکعبی FML4460
  28

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل مکعبی FML4460

  ۸,۳۵۳,۸۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4499
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 37.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52375HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 37.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52375HD

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 4582
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52250HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52250HD

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 29606
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52125HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52125HD

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 29607
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 690 ولت مدل POLB69250HD

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 690 ولت مدل POLB69250HD

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 29610