گروه محصولات
47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a
  2

  کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۳۲۳,۶۰۲  تومان
  شناسه کالا: 16803
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۳۷۱,۰۲۶  تومان
  شناسه کالا: 16817
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۳۸۰,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 16816
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۴۷۰,۶۷۴  تومان
  شناسه کالا: 24467
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۸۰,۳۲۴  تومان
  شناسه کالا: 23106
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۵۱۰,۲۹۱  تومان
  شناسه کالا: 16815
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۵۵۵,۶۲۴  تومان
  شناسه کالا: 16809
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b
  3

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۶۱۸,۲۲۶  تومان
  شناسه کالا: 23107
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b
  3

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۶۶۶,۱۶۵  تومان
  شناسه کالا: 23108
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۸۰۵,۲۸۲  تومان
  شناسه کالا: 15328
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۸۰۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24744
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۸۵۳,۰۹۷  تومان
  شناسه کالا: 16823
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b
  4

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۹۴۰,۶۲۸  تومان
  شناسه کالا: 16824
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a
  4

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۹۹۲,۸۶۷  تومان
  شناسه کالا: 15344
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b
  4

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۱,۱۲۶,۱۴۱  تومان
  شناسه کالا: 16826
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b

  ۱,۱۸۰,۴۴۵  تومان
  شناسه کالا: 16828
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b
  4

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۱,۱۹۴,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 16825
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a
  5

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۳۰۳,۱۴۶  تومان
  شناسه کالا: 22429
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a
  5

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۳۴۴,۷۸۲  تومان
  شناسه کالا: 24745
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a
  5

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۱,۳۵۰,۸۴۷  تومان
  شناسه کالا: 15336