47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۰۹,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۲۵۷,۶۰۰ تومان ۲۱۴,۲۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۲۶۳,۹۰۰ تومان ۲۱۹,۳۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۲۶۴,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۲۶۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۳۵۴,۳۰۰ تومان ۲۹۴,۶۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۳۸۵,۷۰۰ تومان ۳۲۰,۳۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۳۴۰,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۳۶۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۳۸۳,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۴۶,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۵۵۹,۰۰۰ تومان ۴۶۴,۸۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۵۳۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۵۵۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۵۹۵,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۶۵۳,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۷۰۱,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a

  ۷۶۸,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۷۸۳,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۹۵۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a

  ۹۷۴,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۳۴۷,۷۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۱۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۳۹۷,۷۰۰ تومان ۱,۱۶۰,۵۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۴۷۴,۷۰۰ تومان ۱,۲۲۵,۲۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۳۰۳,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  ۱,۵۷۱,۱۰۰ تومان ۱,۳۰۶,۰۰۰ تومان
  %17
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۳۴۷,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۴۱۹,۰۰۰ تومان