47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۵۰۸,۴۶۳  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16816
 • 3

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۷۴۳,۴۲۴  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16809
 • 2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۴۹۶,۵۱۱  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16817
 • 4

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۱,۰۷۷,۴۲۷  تومان
  %15
  شناسه کالا: 15328
 • 3

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۶۸۲,۸۳۱  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16815
 • 6

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b

  ۱,۵۸۱,۱۶۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16828
 • 10

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  ۲,۹۲۹,۲۲۲  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16848
 • 10

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a 1a1b

  ۲,۸۲۴,۲۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16843
 • 21

  کنتاکتور 150 آمپر،75 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-150a

  ۶,۱۷۶,۴۲۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16868
 • 31

  کنتاکتور 185 آمپر،90 کیلووات، بوبین VAC 110 / 220، برند LS مدل MC-185a

  ۹,۱۳۹,۷۳۷  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16879
 • 18

  کنتاکتور 130 آمپر، 60 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-130a

  ۵,۳۵۸,۵۰۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16857
 • 36

  کنتاکتور 225 آمپر،132 کیلووات، بوبین VAC 110/220، برند LS مدل MC-225a

  ۱۰,۷۱۳,۶۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16886
 • 11

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  ۳,۰۸۹,۸۷۸  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14042
 • 2

  کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۴۷۰,۶۶۲  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16803
 • 5

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۱,۲۱۶,۴۰۲  تومان
  %15
  شناسه کالا: 24744
 • 46

  کنتاکتور 330 آمپر، 160 کیلووات، بوبین AC 220 /110 ، برند LS مدل MC-330a

  ۱۳,۷۸۴,۵۶۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16888
 • 134

  کنتاکتور 800 آمپر،440 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-800a

  ۴۰,۱۷۲,۴۸۴  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16901
 • 67

  کنتاکتور 400 آمپر، 200 کیلووات، بوبین AC 220/110 ، برند LS مدل MC-400a

  ۱۹,۸۵۱,۰۰۴  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16889
 • 11

  کنتاکتور 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  ۳,۲۹۲,۴۱۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 16851
 • 41

  کنتاکتور 265 آمپر، 147 کیلووات، بوبین AC 220/110 ، برند LS مدل MC-265a

  ۱۲,۰۹۸,۰۵۲  تومان
  %15
  شناسه کالا: 6285