47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a
  1

  کنتاکتور قدرت، 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۰۹,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
  1

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۲۷۲,۰۰۰ تومان ۲۱۹,۳۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b
  1

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۲۶۵,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b
  1

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۲۶۶,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b
  1

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۲۷۸,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۳۷۳,۸۰۰ تومان ۳۰۱,۶۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۴۰۷,۱۰۰ تومان ۳۲۷,۹۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۳۴۱,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۳۶۲,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۳۸۴,۸۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۴۷,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a
  2

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۵۸۹,۷۰۰ تومان ۴۷۵,۷۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a
  2

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۵۳۲,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۵۵۴,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور قدرت، 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۵۹۷,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۶۵۴,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۷۰۲,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a
  3

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a

  ۷۷۰,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a
  3

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۷۸۴,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۹۵۳,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a

  ۹۷۶,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a
  4

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۴۲۱,۳۰۰ تومان ۱,۱۴۵,۹۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a
  4

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۴۷۴,۱۰۰ تومان ۱,۱۸۷,۲۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a
  5

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۵۵۵,۴۰۰ تومان ۱,۲۵۳,۴۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a
  5

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۳۰۶,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a
  5

  کنتاکتور قدرت، 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  ۱,۶۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۳۳۶,۲۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a
  5

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۳۵۰,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a
  5

  کنتاکتور قدرت، 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۴۲۱,۸۰۰ تومان