47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۱۹۹,۸۰۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a
  1

  کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۰۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۲۵۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۲۵۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۲۶۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
  1

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۲۷۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۳۲۱,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۳۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۳۴۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۳۷۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۳۰,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a 1a1b

  ۴۳۲,۰۰۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a
  2

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۵۱۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۵۷۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b

  ۶۱۱,۰۰۰ تومان
  %24
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۶۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۶۷۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a
  3

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۷۵۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۹۱۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-40a

  ۹۳۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a 1a1b
  4

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-50a 1a1b

  ۹۳۹,۸۰۰ تومان
  %29
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a
  4

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a
  5

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۲۲۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a
  5

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-50a

  ۱,۲۵۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a
  5

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-65a

  ۱,۲۹۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a
  5

  کنتاکتور 85 آمپر، 45 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-85a

  ۱,۳۰۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a
  5

  کنتاکتور 75 آمپر، 37 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-75a

  ۱,۳۶۵,۰۰۰ تومان