گروه محصولات
47 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a
  1

  کنتاکتور 6 آمپر، 3 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-6a

  ۲۸۹,۴۴۶  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16803
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-9b

  ۳۳۱,۸۶۴  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16817
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-12b

  ۳۳۹,۹۲۷  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16816
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-9b

  ۴۲۰,۹۹۴  تومان
  %11
  شناسه کالا: 24467
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b
  2

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-12b

  ۴۲۹,۶۲۶  تومان
  %11
  شناسه کالا: 23106
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-18b

  ۴۵۶,۴۳۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16815
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین VAC 220، برند LS مدل MC-22b

  ۴۹۶,۹۷۸  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16809
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-18b

  ۵۵۲,۹۷۳  تومان
  %11
  شناسه کالا: 23107
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b
  2

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص AC، برند LS مدل MC-22b

  ۵۹۵,۸۵۲  تومان
  %11
  شناسه کالا: 23108
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-32a

  ۷۲۰,۲۸۵  تومان
  %11
  شناسه کالا: 15328
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین VAC 110، برند LS مدل MC-32a

  ۷۲۲,۷۱۶  تومان
  %11
  شناسه کالا: 24744
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-9b

  ۷۶۳,۰۵۳  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16823
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین های خاص VDC، برند LS مدل MC-12b

  ۸۴۱,۳۴۵  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16824
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a
  3

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-32a

  ۸۸۸,۰۷۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 15344
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b
  4

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-18b

  ۱,۰۰۷,۲۷۷  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16826
 • کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b
  4

  کنتاکتور 22 آمپر، 11 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-22b

  ۱,۰۶۸,۰۴۱  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16825
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 110 ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۱۶۵,۵۹۹  تومان
  %11
  شناسه کالا: 22429
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b
  4

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین VAC 220 ، برند LS مدل MC-40a 1a1b

  ۱,۱۸۶,۳۴۷  تومان
  شناسه کالا: 16828
 • کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a
  5

  کنتاکتور 40 آمپر، 18.5 کیلووات، بوبین های خاص AC ، برند LS مدل MC-40a

  ۱,۲۰۲,۸۴۱  تومان
  %11
  شناسه کالا: 24745
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a
  5

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین های خاص DC، برند LS مدل MC-32a

  ۱,۲۰۸,۲۶۵  تومان
  %11
  شناسه کالا: 15336