29 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211
  2

  کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LIFASA مدل KML1211

  ۶۹۹,۳۰۰ تومان ۵۹۲,۲۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۲۸,۵۰۰ تومان ۶۱۶,۹۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۰۰۸,۷۰۰ تومان ۸۵۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25
  4

  کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند LIFASA مدل KML25

  ۱,۱۸۸,۹۰۰ تومان ۱,۰۰۷,۱۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400)مدل POLB44100HD

  ۱,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۱۵۴,۹۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) مدل POLB44125HD

  ۱,۵۷۳,۶۰۰ تومان ۱,۳۳۲,۷۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل POLB44150HD

  ۱,۶۰۸,۵۰۰ تومان ۱,۳۶۲,۳۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 18.2 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) مدل POLB44182HD

  ۱,۸۸۸,۴۰۰ تومان ۱,۵۹۹,۳۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) مدل POLB44250HD

  ۲,۲۳۸,۵۰۰ تومان ۱,۸۹۵,۳۰۰ تومان
  %15
 • کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60
  7

  کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند LIFASA مدل KML60

  ۲,۳۰۸,۱۰۰ تومان ۱,۹۵۴,۴۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل POLB44300HD

  ۲,۷۲۸,۲۰۰ تومان ۲,۳۱۰,۱۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 36.4 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مدل POLB44364HD

  ۳,۱۴۷,۷۰۰ تومان ۲,۶۶۵,۶۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415
  11

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) مدل مکعبی FML4415

  ۳,۶۳۶,۲۰۰ تومان ۳,۰۷۹,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 37.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52375HD
  12

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 37.5 کیلووار در 525 ولت مدل POLB52375HD

  ۴,۲۰۸,۹۰۰ تومان ۳,۵۶۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400
  14

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۴,۸۹۷,۳۰۰ تومان ۴,۱۶۷,۲۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD
  15

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مدل POLB44500HD

  ۵,۰۰۱,۴۰۰ تومان ۴,۲۳۵,۱۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD
  16

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 50 کیلووار ، 400 ولت مدل POLB40500HD

  ۵,۴۵۶,۷۰۰ تومان ۴,۶۲۰,۴۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430
  17

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) مدل مکعبی FML4430

  ۵,۷۷۰,۴۰۰ تومان ۴,۸۸۶,۲۰۰ تومان
  %15
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  22

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۵۵۴,۹۰۰ تومان ۶,۳۹۷,۶۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400
  24

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۸,۱۵۰,۲۰۰ تومان ۶,۹۰۱,۱۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل FML4460
  24

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مدل FML4460

  ۸,۳۳۹,۷۰۰ تومان ۷,۰۶۱,۴۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400
  24

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  ۸,۴۹۹,۴۰۰ تومان ۷,۱۹۷,۱۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06
  25

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۵۷۳,۴۰۰ تومان ۷,۲۵۹,۵۰۰ تومان
  %15
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257
  29

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۰,۱۰۸,۵۰۰ تومان ۸,۵۵۹,۳۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400
  30

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400

  ۱۰,۳۸۸,۵۰۰ تومان ۸,۷۹۶,۵۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12
  31

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER12

  ۱۰,۷۳۸,۴۰۰ تومان ۹,۰۹۲,۷۰۰ تومان
  %15
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507
  38

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۳,۲۵۶,۶۰۰ تومان ۱۱,۲۲۵,۲۰۰ تومان
  %15
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514
  43

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۵,۱۸۰,۹۰۰ تومان ۱۲,۸۵۴,۲۰۰ تومان
  %15