188 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۱۷,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69425
 • کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۲۸,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69467
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز ( پژواک) ( یک متر )

  ۶۹,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69459
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۱,۰۴۹  تومان
  شناسه کالا: 38603
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۲,۰۹۶  تومان
  شناسه کالا: 28902
 • کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۲,۳۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29585
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۷۴,۴۴۶  تومان
  شناسه کالا: 38510
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۵,۹۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38441
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۶,۱۶۷  تومان
  شناسه کالا: 28818
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۷,۶۹۶  تومان
  شناسه کالا: 29629
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*2 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۷۸,۹۵۸  تومان
  شناسه کالا: 28909
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۷۹,۴۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29471
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۴,۳۳۹  تومان
  شناسه کالا: 38580
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۲,۱۲۶  تومان
  شناسه کالا: 38605
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۴,۰۶۵  تومان
  شناسه کالا: 28907
 • کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۰۴,۶۸۶  تومان
  شناسه کالا: 29586
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۵,۴۲۴  تومان
  شناسه کالا: 38443
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۶,۰۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38557
 • کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۰۶,۵۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38511
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۱۰۶,۹۸۶  تومان
  شناسه کالا: 28819