365 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  سیم افشان 1 در 1.5 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۸,۲۰۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28802
 • 1

  سیم افشان 1 در 2.5 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۱۳,۴۳۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28803
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  کابل افشان 3 در 2.5 البرز (پژواک) (یک متر)

  ۳۷,۵۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 79850
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز (پژواک) (یک متر)

  ۱۷۴,۰۰۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 69429
 • 1

  کابل افشان 4 در 4 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۹۹,۵۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28901
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  سیم افشان 1 در 1.5 پژواک البرز (یک متر )

  ۶,۸۲۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80062
 • 1

  سیم افشان 1 در 1.5 البرز الکتریک نور – لینکو (1 متر)

  ۷,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • 1

  کابل افشان 3 در 2.5 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۵۰,۲۷۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28890
 • 1

  سیم افشان 1 در 2.5 البرز الکتریک نور – لینکو (یک متر)

  ۱۱,۷۹۰  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • 1

  کابل افشان 2 در 1.5 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۲۲,۵۷۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28874
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۹۶۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 38433
 • 1

  کابل افشان 3 در 1.5 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۳۱,۳۸۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28889
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۱۳۰  تومان
  شناسه کالا: 96131
 • 1

  سیم افشان 1 در 4 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۲۰,۹۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28807
 • 1

  سیم افشان 1 در 1 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۵,۷۳۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28796
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۹۲۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 38431
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۲۳۰  تومان
  %20
  شناسه کالا: 80063
 • 1

  کابل افشان 3 در 4 افشار نژاد خراسان (یک متر)

  ۷۶,۱۲۰  تومان
  %5
  شناسه کالا: 28900
 • 1

  سیم افشان 1 در 4 البرز الکتریک نور – لینکو (یک متر)

  ۱۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29467