364 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 28803
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز (پژواک) (یک متر)

  ۱۷۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 69429
 • کابل افشان 0.75*3 پژواک
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*3 برند البرز (پژواک) (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 79850
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 4*4 برند افشار نژاد خراسان ( فروش به صورت حلقه 100 متری))

  ۱۱۶,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28901
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۲۴۹  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*2 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۶,۲۲۰  تومان
  شناسه کالا: 28874
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۸,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28890
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • سیم افشان مقطع 0.5 کسری
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۳۶۳  تومان
  شناسه کالا: 96131
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۹۵۵  تومان
  شناسه کالا: 28807
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۲۲۶  تومان
  شناسه کالا: 80063
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۶,۷۸۵  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • 1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۶,۲۲۵  تومان
  شناسه کالا: 28889
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۶,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28815
 • سیم افشان 0.5 پژواک
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۶,۸۲۴  تومان
  شناسه کالا: 80062
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۷۷۳  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۹,۶۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29467
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5برند افشار نژاد خراسان ( یک متر )

  ۲۰۸,۱۵۰  تومان
  شناسه کالا: 28907