290 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱,۵۸۸  تومان
  شناسه کالا: 96038
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۱۵  تومان
  شناسه کالا: 80036
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۵۸  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۱۱۷  تومان
  شناسه کالا: 96126
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۰۶  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۶۴  تومان
  شناسه کالا: 80058
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۷۵۵  تومان
  شناسه کالا: 96127
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۳۳  تومان
  شناسه کالا: 80061
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۲۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۶  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۳۵  تومان
  شناسه کالا: 28796
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۸۶۴  تومان
  شناسه کالا: 96128
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۶۴  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند پژواک البرز (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۴,۵۵۷  تومان
  شناسه کالا: 80062
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۶۰۶  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند کسری (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۱۲۴  تومان
  شناسه کالا: 96684
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5برند افشار نژاد خراسان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۰۸  تومان
  شناسه کالا: 28802
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29619