62 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4
  5

  رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6
  6

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6
  7

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۱,۸۱۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8
  7

  رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12
  8

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۱۶۵,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12
  9

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04
  12

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  ۳,۳۱۵,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020
  12

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۳,۴۸۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  14

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۴,۱۴۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06
  14

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  ۴,۱۷۴,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  17

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۴,۸۳۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96
  17

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  18

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۵,۲۶۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08
  18

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  ۵,۲۶۹,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  19

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۵,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  20

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۷۰۶,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96
  20

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6
  20

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  ۵,۹۷۱,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04
  21

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۶,۲۰۲,۰۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06
  22

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۶,۵۵۱,۰۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106
  22

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۶,۵۶۲,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400
  22

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۶,۵۷۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N
  23

  رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08
  24

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08

  ۶,۹۳۱,۰۰۰ تومان
  %20
 • رگولاتور بانک خازنی 12 پله، اسپانیایی RTR مدل PR14D-REG08DPR1496000
  24

  رگولاتور بانک خازنی 12 پله، اسپانیایی RTR مدل PR14D-REG08DPR1496000

  ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12
  24

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  ۶,۹۸۶,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08
  25

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۷,۲۴۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06
  25

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۷,۳۴۶,۰۰۰ تومان
  %15