گروه محصولات
62 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4
  6

  رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  ۱,۷۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19541
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6
  7

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۲,۰۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19542
 • رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8
  8

  رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  ۲,۳۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19543
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6
  9

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۲,۴۲۷,۰۳۷  تومان
  شناسه کالا: 21817
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12
  9

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  ۲,۷۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19537
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12
  10

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۷۳۰,۷۳۳  تومان
  شناسه کالا: 21823
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020
  13

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۳,۷۸۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 18416
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  18

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۵,۳۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24947
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  20

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۵,۹۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17066
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  21

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۶,۰۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 24952
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08
  24

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  ۷,۱۰۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4142
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  27

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۷,۹۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17058
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04
  27

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۷,۹۳۳,۹۷۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4870
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12
  28

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  ۸,۱۷۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4143
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6
  28

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6

  ۸,۲۰۰,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22342
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106
  28

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۸,۲۹۲,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3622
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06
  28

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۸,۳۵۸,۹۳۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4871
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  28

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۸,۳۹۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14893
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08
  30

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08

  ۸,۸۵۴,۴۴۰  تومان
  %17
  شناسه کالا: 4872
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8
  31

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8

  ۹,۱۹۳,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22351