62 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4
  5

  رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  ۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6
  6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۱,۷۷۶,۲۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6
  6

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8
  7

  رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12
  8

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۱۲۱,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12
  9

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  ۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020
  12

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۳,۴۸۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  13

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400
  14

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۴,۸۹۷,۳۰۰ تومان ۴,۱۶۷,۲۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  15

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۴,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  16

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۴,۸۰۲,۰۰۰ تومان ۴,۶۵۱,۰۰۰ تومان
  %3
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  16

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۷۸۸,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6
  17

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  ۴,۸۷۱,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96
  17

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  18

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۱۸۷,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7
  19

  رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان ۵,۵۸۷,۰۰۰ تومان
  %4
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96
  20

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08
  22

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۶,۵۸۳,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106
  22

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۷,۰۹۷,۰۰۰ تومان ۶,۵۸۴,۰۰۰ تومان
  %7
 • رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8
  22

  رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8

  ۶,۸۲۵,۰۰۰ تومان ۶,۵۸۴,۰۰۰ تومان
  %4
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04
  23

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۸,۳۵۳,۵۰۰ تومان ۶,۶۴۰,۲۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12
  23

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  ۶,۸۶۲,۹۰۰ تومان
 • رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N
  23

  رگولاتور 6 پله خازنی اشنایدر SCHNEIDER مدل VPL06N

  ۶,۸۷۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400
  24

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE12ADV400

  ۸,۱۵۰,۲۰۰ تومان ۶,۹۰۱,۱۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R
  24

  رگولاتور بانک خازنی، یانیتزا ساخت آلمان JANITZA مدل PROPHI-6R

  ۶,۹۷۹,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06
  24

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۸,۸۲۳,۶۰۰ تومان ۷,۰۱۳,۸۰۰ تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400
  24

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL06400

  ۸,۴۹۹,۴۰۰ تومان ۷,۱۹۷,۱۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06
  25

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۵۷۳,۴۰۰ تومان ۷,۲۵۹,۵۰۰ تومان
  %15