60 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  ۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  ۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۱,۷۰۹,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۰۴۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  ۳,۳۴۴,۰۰۰ تومان ۲,۸۳۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  ۴,۲۴۳,۰۰۰ تومان ۳,۵۹۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۳,۶۴۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۴,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۳۱,۳۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  رگولاتور بانک خازنی، پارس مت PARS-mat مدل PF6

  ۴,۴۷۱,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  ۵,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۴,۵۲۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۴,۷۷۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۷۸۸,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۹۵۳,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۱۸۷,۱۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۵,۵۷۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۲۴,۵۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  رگولاتور بانک خازنی، 7 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK7

  ۵,۷۶۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA12

  ۷,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۶,۰۱۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۷,۴۹۹,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۰,۷۰۰ تومان
  %17
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۷,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۶,۲۷۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۶,۵۸۳,۶۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX06

  ۷,۹۲۱,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۱,۹۰۰ تومان
  %17
 • رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8

  رگولاتور بانک خازنی، 8 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK8

  ۶,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل فوق پیشرفته MASTER06

  ۸,۰۸۸,۱۰۰ تومان ۶,۸۴۸,۵۰۰ تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  ۶,۸۶۲,۹۰۰ تومان