62 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4
  5

  رگولاتور بانک خازنی،4 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-4

  ۱,۵۰۰,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6
  6

  رگولاتور بانک خازنی،6 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-6

  ۱,۸۰۰,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6
  7

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-6

  ۱,۸۴۱,۸۹۸  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8
  7

  رگولاتور بانک خازنی،8 پله زایلوگ ZILUGمدل AKSA RPC14-8

  ۲,۱۰۰,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12
  8

  رگولاتور بانک خازنی، پارس فانال مدل-PFRG-12

  ۲,۲۰۰,۷۲۳  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12
  9

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل AKSA RPC14-12

  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020
  12

  رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020

  ۳,۴۸۷,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04
  13

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA04

  ۳,۸۷۲,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06
  16

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 06

  ۴,۵۴۴,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  17

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۸۴۵,۱۵۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06
  17

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA06

  ۴,۸۶۲,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6  ابعاد 96*96
  17

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 6 ابعاد 96*96

  ۴,۸۷۵,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400
  17

  رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل MCE06ADV400

  ۴,۹۹۸,۰۰۰  تومان
  %15
 • رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12
  18

  رگولاتور بانک خازنی ایسکرا ISKRA مدل PFC MAX 12

  ۵,۱۸۴,۰۰۰  تومان
  %9
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  18

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۳۹۴,۶۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8  ابعاد 96*96
  19

  رگولاتور بانک خازنی ETI مدل PFC 8 ابعاد 96*96

  ۵,۷۰۰,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5
  21

  رگولاتور بانک خازنی، 5 پله لواتو ایتالیا LOVATO مدل DCRK5

  ۶,۰۸۲,۰۰۰  تومان
  %10
 • رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08
  21

  رگولاتور بانک خازنی، PKC مدل PRA08

  ۶,۱۵۳,۰۰۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04
  23

  رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX04

  ۶,۸۱۱,۰۲۵  تومان
  %21
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106
  23

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۶,۸۳۴,۰۰۰  تومان
  %11