35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2

  ۹,۰۸۶,۱۰۰  تومان
 • سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2

  ۹,۱۸۳,۸۰۰  تومان
 • سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۲۸۱,۵۰۰  تومان
 • سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۳۷۹,۲۰۰  تومان
 • سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۴۷۶,۹۰۰  تومان
 • سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۵۷۴,۶۰۰  تومان
 • سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2
  35

  سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۰,۴۵۳,۹۰۰  تومان
 • سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2
  43

  سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۲,۷۰۱,۰۰۰  تومان
 • سافت استارتر 45 کیلووات santerno سانترنو ASA-0450-4T-4-2
  47

  سافت استارتر 45 کیلووات santerno سانترنو ASA-0450-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۳,۹۷۱,۱۰۰  تومان
 • سافت استارتر 55 کیلووات santerno سانترنو ASA-0550-4T-4-2
  59

  سافت استارتر 55 کیلووات santerno سانترنو ASA-0550-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۷,۶۸۳,۷۰۰  تومان
 • سافت استارتر 11کیلووات santernoسانترنو ASAB-0023B/5/12/2
  76

  سافت استارتر 11کیلووات santernoسانترنو ASAB-0023B/5/12/2

  soft starter santerno Asab
  ۲۲,۶۶۶,۴۰۰  تومان
 • سافت استارتر75 کیلووات santerno سانترنو ASA-0750-4T-4-2
  78

  سافت استارتر75 کیلووات santerno سانترنو ASA-0750-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۲۳,۲۵۲,۶۰۰  تومان
 • سافت‌استارتر 18.5کیلووات santernoسانترنو ASAB-0043B/5/12/2
  81

  سافت‌استارتر 18.5کیلووات santernoسانترنو ASAB-0043B/5/12/2

  soft starter santerno Asab
  ۲۴,۱۳۱,۹۰۰  تومان
 • سافت‌استارتر 25 کیلووات santernoسانترنو ASAB-0053B/5/12/2
  85

  سافت‌استارتر 25 کیلووات santernoسانترنو ASAB-0053B/5/12/2

  soft starter santerno Asab
  ۲۵,۲۰۶,۶۰۰  تومان
 • سافت‌استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASAB-0076B/5/12/2
  100

  سافت‌استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASAB-0076B/5/12/2

  soft starter santerno Asab
  ۲۹,۷۹۸,۵۰۰  تومان
 • سافت استارتر 90کیلووات santerno سانترنو ASA-0900-4T-4-2
  102

  سافت استارتر 90کیلووات santerno سانترنو ASA-0900-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۰,۵۸۰,۱۰۰  تومان
 • سافت استارتر 115کیلووات santerno سانترنو ASA-1150-4T-4-2
  106

  سافت استارتر 115کیلووات santerno سانترنو ASA-1150-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۱,۵۵۷,۱۰۰  تومان
 • سافت‌استارتر 45کیلووات santernoسانترنو ASAB-0097B/5/12/2
  107

  سافت‌استارتر 45کیلووات santernoسانترنو ASAB-0097B/5/12/2

  soft starter santerno Asab
  ۳۲,۰۴۵,۶۰۰  تومان
 • سافت استارتر 132کیلووات santerno سانترنو ASA-1320-4T-4-2
  114

  سافت استارتر 132کیلووات santerno سانترنو ASA-1320-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۳,۹۰۱,۹۰۰  تومان
 • سافت استارتر 160کیلووات santerno سانترنو ASA-1600-4T-4-2
  119

  سافت استارتر 160کیلووات santerno سانترنو ASA-1600-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۵,۶۶۰,۵۰۰  تومان