35 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2
  37

  سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2

  ۱۱,۰۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42207
 • سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2
  38

  سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2

  ۱۱,۱۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42217
 • سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2
  38

  سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۱,۲۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42238
 • سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2
  38

  سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۱,۳۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42252
 • سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2
  39

  سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۱,۴۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42256
 • سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2
  39

  سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۱,۶۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42259
 • سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2
  43

  سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۲,۷۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42261
 • سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2
  52

  سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۵,۵۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42263
 • سافت استارتر 45 کیلووات santerno سانترنو ASA-0450-4T-4-2
  57

  سافت استارتر 45 کیلووات santerno سانترنو ASA-0450-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۷,۰۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42265
 • سافت استارتر 55 کیلووات santerno سانترنو ASA-0550-4T-4-2
  73

  سافت استارتر 55 کیلووات santerno سانترنو ASA-0550-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۲۱,۶۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42267
 • سافت استارتر75 کیلووات santerno سانترنو ASA-0750-4T-4-2
  95

  سافت استارتر75 کیلووات santerno سانترنو ASA-0750-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۲۸,۴۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42270
 • سافت استارتر 90کیلووات santerno سانترنو ASA-0900-4T-4-2
  125

  سافت استارتر 90کیلووات santerno سانترنو ASA-0900-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۷,۳۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42272
 • سافت استارتر 115کیلووات santerno سانترنو ASA-1150-4T-4-2
  129

  سافت استارتر 115کیلووات santerno سانترنو ASA-1150-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۳۸,۶۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42275
 • سافت استارتر 132کیلووات santerno سانترنو ASA-1320-4T-4-2
  139

  سافت استارتر 132کیلووات santerno سانترنو ASA-1320-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۴۱,۴۹۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42281
 • سافت استارتر 160کیلووات santerno سانترنو ASA-1600-4T-4-2
  146

  سافت استارتر 160کیلووات santerno سانترنو ASA-1600-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۴۳,۶۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42284
 • سافت استارتر 185کیلووات santerno سانترنو ASA-1850-4T-4-2
  158

  سافت استارتر 185کیلووات santerno سانترنو ASA-1850-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۴۷,۱۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42287
 • سافت استارتر 200کیلووات santerno سانترنو ASA-2000-4T-4-2
  167

  سافت استارتر 200کیلووات santerno سانترنو ASA-2000-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۵۰,۰۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42289
 • سافت استارتر 250کیلووات santerno سانترنو ASA-2500-4T-4-2
  180

  سافت استارتر 250کیلووات santerno سانترنو ASA-2500-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۵۳,۹۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42290
 • سافت استارتر 280کیلووات santerno سانترنو ASA-2800-4T-4-2
  195

  سافت استارتر 280کیلووات santerno سانترنو ASA-2800-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۵۸,۳۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42291
 • سافت استارتر 320کیلووات santerno سانترنو ASA-3200-4T-4-2
  206

  سافت استارتر 320کیلووات santerno سانترنو ASA-3200-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۶۱,۶۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42292