41 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26807
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26822
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26823
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26824
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26828
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26829
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26830
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26831
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26832
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26833
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26834
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26835
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26836
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26837
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26925
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26926
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 55 کیلووات VFD550B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26927
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 75 کیلووات VFD750B43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 26928
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 27182
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 27188