40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A
  15

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 0.75 کیلووات VFD007B21A

  ۴,۲۳۳,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A
  16

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 1.5 کیلووات VFD015B21A

  ۴,۷۳۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A
  17

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007B43A

  ۵,۰۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A
  19

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015B43A

  ۵,۶۴۱,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A
  20

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 0.75 کیلووات VFD007C43A

  ۵,۷۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A
  20

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 1.5 کیلووات VFD015C43A

  ۵,۹۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا تکفاز توان 2.2 کیلووات VFD022B21A

  ۶,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A
  21

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022B43A

  ۶,۲۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A
  22

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 2.2 کیلووات VFD022C43A

  ۶,۴۹۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A
  28

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037B43A

  ۸,۳۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A
  31

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 3.7 کیلووات VFD037C43A

  ۹,۱۵۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A
  37

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 4 کیلووات VFD040C43A

  ۱۰,۹۹۸,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A
  39

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055C43A

  ۱۱,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A
  39

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 5.5 کیلووات VFD055B43A

  ۱۱,۵۸۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A
  43

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075C43A

  ۱۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A
  46

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 7.5 کیلووات VFD075B43A

  ۱۳,۵۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A
  57

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110C43A

  ۱۶,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A
  71

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150C43A

  ۲۱,۱۸۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A
  73

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 11 کیلووات VFD110B43A

  ۲۱,۷۸۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A
  86

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185C43A

  ۲۵,۵۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A
  88

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 15 کیلووات VFD150B43A

  ۲۶,۲۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A
  97

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220C43A

  ۲۸,۹۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A
  110

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 18.5 کیلووات VFD185B43A

  ۳۲,۹۶۷,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A
  120

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 22 کیلووات VFD220B43A

  ۳۵,۹۷۹,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A
  127

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300C43A

  ۳۷,۸۷۶,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A
  143

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 37 کیلووات VFD370C43A

  ۴۲,۸۹۰,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A
  168

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 45 کیلووات VFD450C43A

  ۵۰,۳۴۵,۰۰۰ تومان
 • درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A
  177

  درایو (اینورتر) delta دلتا سه فاز توان 30 کیلووات VFD300B43A

  ۵۲,۹۸۰,۰۰۰ تومان