42 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06
  2

  کنتاکتور 6 آمپر،3 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG06

  ۵۲۹,۷۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09
  2

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09

  ۵۴۱,۸۰۰ تومان
  %22
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12

  ۶۳۲,۱۰۰ تومان
  %19
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  3

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۶۵۰,۱۶۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  3

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۶۹۸,۳۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20
  3

  کنتاکتور 20 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF20

  ۸۶۶,۸۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  3

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۸۶۶,۸۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  4

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۱,۱۰۷,۶۸۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  6

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۱,۶۸۵,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۳۵۹,۸۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09
  8

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۲,۳۵۹,۸۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  8

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۲,۳۶۵,۸۶۰ تومان
  %21
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۲,۶۲۴,۷۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12
  9

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۲,۶۲۴,۷۲۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50
  11

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۳,۰۸۲,۲۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18
  11

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF18

  ۳,۲۰۲,۶۴۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۳,۷۶۲,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25
  13

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۳,۷۶۲,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65
  13

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65

  ۳,۸۸۲,۹۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80
  16

  کنتاکتور 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80

  ۴,۶۹۵,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32
  17

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۵,۰۵۶,۸۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3
  17

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF3

  ۵,۰۵۶,۸۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  20

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۵,۷۱۹,۰۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38
  20

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۵,۷۱۹,۰۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 95 آمپر، 52 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF95
  20

  کنتاکتور 95 آمپر، 52 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF95

  ۵,۸۹۹,۶۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50
  25

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۷,۳۷۴,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50
  25

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۷,۳۷۴,۵۰۰ تومان
  %20
 • کنتاکتور 110 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF110
  26

  کنتاکتور 110 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF110

  ۷,۷۵۳,۷۶۰ تومان
  %20