42 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 11

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۳,۲۳۹,۶۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16966
 • 38

  کنتاکتور 95 آمپر، 52 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF95

  ۱۱,۳۰۳,۶۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16969
 • 4

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG09

  ۱,۰۶۲,۳۲۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 13752
 • 4

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC، برند لواتو ایتالیا LOVATO-11BG12

  ۱,۱۸۱,۶۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16959
 • 82

  کنتاکتور 95 آمپر، 52 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF95

  ۲۴,۴۰۴,۸۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17055
 • 48

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۱۴,۱۲۴,۳۲۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17057
 • 5

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۱,۲۲۰,۸۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16961
 • 5

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF12

  ۱,۳۰۵,۳۶۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 13759
 • 58

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65

  ۱۷,۳۱۹,۱۲۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17017
 • 77

  کنتاکتور 80 آمپر، 40 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF80

  ۲۲,۹۰۴,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17054
 • 25

  کنتاکتور 65 آمپر، 30 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF65

  ۷,۴۱۱,۰۴۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 13769
 • 16

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF09

  ۴,۵۳۶,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17047
 • 149

  کنتاکتور 310 آمپر، 160 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – B310

  ۴۴,۵۳۱,۷۶۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16998
 • 16

  کنتاکتور 38 آمپر، 18 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF38

  ۴,۵۸۵,۲۸۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 13765
 • 89

  کنتاکتور 110 آمپر، 60 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF110

  ۲۶,۵۵۴,۶۴۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17056
 • 24

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، بوبین 110VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF25

  ۷,۱۷۶,۹۶۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17050
 • 33

  کنتاکتور 32 آمپر، 15 کیلووات، بوبین 48VDC، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF32

  ۹,۶۷۳,۹۴۴  تومان
  %11
  شناسه کالا: 17005
 • 171

  کنتاکتور 400 آمپر، 220 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – B400

  ۵۱,۲۲۵,۴۴۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16999
 • 89

  کنتاکتور 180 آمپر، 90 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – B180

  ۲۶,۵۶۴,۷۲۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16979
 • 20

  کنتاکتور 50 آمپر، 22 کیلووات، بوبین 230VAC ، برند لواتو ایتالیا LOVATO – BF50

  ۵,۸۹۶,۲۴۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 16967