37 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1000 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  تماس بگیرید
 • کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1250 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  تماس بگیرید
 • کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 2500 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  تماس بگیرید
 • کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری C-pact

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 1250 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD D1250

  کلید اتوماتیک 1250 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD D1250

  تماس بگیرید
 • کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری SPectronic

  کلید هوایی، 1600 آمپر unelec، با ساختار بدنه فیکس، سری SPectronic

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 40 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  کلید اتوماتیک 40 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 100 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  کلید اتوماتیک 100 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 160 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  کلید اتوماتیک 160 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 250 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  کلید اتوماتیک 250 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 630 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  کلید اتوماتیک 630 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری RECORD

  تماس بگیرید
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF
  3

  کلید اتوماتیک 25 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF

  ۸۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 50 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF
  3

  کلید اتوماتیک 50 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF

  ۸۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 63 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF
  3

  کلید اتوماتیک 63 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF

  ۸۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 100 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF
  3

  کلید اتوماتیک 100 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF

  ۸۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 125 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF
  3

  کلید اتوماتیک 125 آمپر Unelec ،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DF

  ۸۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 25 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT
  4

  کلید اتوماتیک 25 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT

  ۱,۱۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 32 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT
  4

  کلید اتوماتیک 32 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT

  ۱,۱۴۷,۶۰۰  تومان
 • کلید اتوماتیک 40 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT
  4

  کلید اتوماتیک 40 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT

  ۱,۱۴۷,۶۰۰  تومان