25 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20
  12

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،20 کیلووار پارس مدل MKP 420/20

  ۳,۳۸۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25
  13

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،25 کیلووار پارس مدل MKP 420/25

  ۳,۸۰۲,۲۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30
  16

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30

  ۴,۵۵۱,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NL 400/10 3PHD
  19

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NL 400/10 3PHD

  ۵,۴۰۱,۷۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40
  21

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،40 کیلووار پارس مدل MKP 420/40

  ۶,۰۲۸,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس مدل NL 400/15 3PHD
  23

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،15 کیلووار پارس مدل NL 400/15 3PHD

  ۶,۷۲۵,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس مدل NL 400/20 3PHD
  24

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،20 کیلووار پارس مدل NL 400/20 3PHD

  ۷,۰۲۸,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NL 400/25 3PHD
  26

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NL 400/25 3PHD

  ۷,۵۳۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50
  26

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،50 کیلووار پارس مدل MKP 420/50

  ۷,۵۳۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس مدل NL 400/30 3PHD
  30

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،30 کیلووار پارس مدل NL 400/30 3PHD

  ۸,۸۱۶,۸۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس مدل NL 400/40 3PHD
  35

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،40 کیلووار پارس مدل NL 400/40 3PHD

  ۱۰,۳۴۰,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NL 400/50 3PHD
  38

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NL 400/50 3PHD

  ۱۱,۱۴۶,۷۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،15کیلووار پارس مدل MKP 420/15

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NLH 440/50 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،50 کیلووار پارس مدل NLH 440/50 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NLH 440/25 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،25 کیلووار پارس مدل NLH 440/25 3PHD

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف خشک،10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  خازن 3فاز فشارضعیف خشک،10 کیلووار پارس مدل MKP 420/10

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NLH 440/10 3PHD

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،10 کیلووار پارس مدل NLH 440/10 3PHD

  تماس بگیرید