محصولات پرطرفدار
40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید اتوماتیک کمپکت 10 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1033XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 10 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1033XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45394
 • کلید اتوماتیک کمپکت 16 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1633XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 16 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S1633XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45477
 • کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S2033XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 20 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S2033XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45500
 • کلید اتوماتیک کمپکت 25 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S2533XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 25 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S2533XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45507
 • کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S3233XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 32 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S3233XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45511
 • کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S4033XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 40 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S4033XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45514
 • کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S5033XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 50 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S5033XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45530
 • کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S6333XX
  3

  کلید اتوماتیک کمپکت 63 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM363S6333XX

  ۸۵۶,۹۰۴  تومان
  شناسه کالا: 45534
 • کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM3100S8033XX
  4

  کلید اتوماتیک کمپکت 80 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM3100S8033XX

  ۹۷۱,۵۱۳  تومان
  شناسه کالا: 45544
 • کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM3100S10033XX
  4

  کلید اتوماتیک کمپکت 100 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 25KA هیمل مدل HDM3100S10033XX

  ۹۷۱,۵۱۳  تومان
  شناسه کالا: 45549
 • کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S12533XX
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 125 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S12533XX

  ۱,۳۲۰,۰۴۲  تومان
  شناسه کالا: 45552
 • کلید اتوماتیک کمپکت 16آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0163XXX3
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 16آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0163XXX3

  ۱,۴۱۸,۷۷۱  تومان
  شناسه کالا: 45140
 • کلید اتوماتیک کمپکت 25آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0253XXX3
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 25آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0253XXX3

  ۱,۴۱۸,۷۷۱  تومان
  شناسه کالا: 45214
 • کلید اتوماتیک کمپکت 40آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0403XXX3
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 40آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0403XXX3

  ۱,۴۱۸,۷۷۱  تومان
  شناسه کالا: 45219
 • کلید اتوماتیک کمپکت 63آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0633XXX3
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 63آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M0633XXX3

  ۱,۴۱۸,۷۷۱  تومان
  شناسه کالا: 45221
 • کلید اتوماتیک کمپکت 100آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M1003XXX3
  5

  کلید اتوماتیک کمپکت 100آمپر (50KA) قابل تنظیم حرارتی و مغناطیسی سری6 HIMEL مدل HDM6S100M1003XXX3

  ۱,۴۱۸,۷۷۱  تومان
  شناسه کالا: 45222
 • کلید اتوماتیک کمپکت 140 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S14033XX
  6

  کلید اتوماتیک کمپکت 140 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S14033XX

  ۱,۵۲۲,۴۱۰  تومان
  شناسه کالا: 45553
 • کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S16033XX
  6

  کلید اتوماتیک کمپکت 160 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3160S16033XX

  ۱,۵۲۲,۴۱۰  تومان
  شناسه کالا: 45560
 • کلید اتوماتیک کمپکت 180 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S18033XX
  6

  کلید اتوماتیک کمپکت 180 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S18033XX

  ۱,۵۲۲,۴۱۰  تومان
  شناسه کالا: 45564
 • کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S20033XX
  6

  کلید اتوماتیک کمپکت 200 آمپر-غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی 35KA هیمل مدل HDM3250S20033XX

  ۱,۵۲۲,۴۱۰  تومان
  شناسه کالا: 45565