340 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۲۱,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۴۵۴,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC
  2

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) سری FRC

  ۴۸۴,۰۰۰  تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  2

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۵۰۷,۰۰۰  تومان
  %10
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۵۲۵,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT
  2

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT

  ۵۹۵,۱۴۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI
  2

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۶۰۰,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۶۲۸,۳۲۰  تومان
  %12
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۶۴۶,۲۵۰  تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 5کیلووار SAMWHA-PARS FANAL
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 5کیلووار SAMWHA-PARS FANAL

  ۶۹۶,۳۵۶  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه 6 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۶۹۷,۰۰۰  تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  ۷۰۴,۳۴۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۰۹,۹۲۰  تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۷۴۰,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۷۵۰,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۷۸۱,۴۴۰  تومان
  %12
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،440 ولت

  ۷۹۲,۹۹۷  تومان