296 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۶۶,۰۰۰ تومان ۵۰۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۶۱۸,۰۰۰ تومان ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۶۱۸,۰۰۰ تومان ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 2.5KVAR , 440V PKC

  ۷۰۹,۰۰۰ تومان ۶۳۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۷۰۹,۰۰۰ تومان ۶۳۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،5کیلووار پارس مدل MKPO 400/5

  خازن 3فاز فشارضعیف روغنی،5کیلووار پارس مدل MKPO 400/5

  ۷۲۳,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  ۷۳۳,۴۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۸۶۹,۳۰۰ تومان ۷۵۸,۵۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۸۰۶,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۸۳۱,۵۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  ۸۵۳,۳۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۹۹۴,۰۰۰ تومان ۸۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۹۹۷,۰۰۰ تومان ۸۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  ۸۹۸,۴۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۹۱۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۹۲۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۹۶۶,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۰۰۱,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان ۱,۰۴۵,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۲۰۳,۸۰۰ تومان ۱,۰۵۰,۱۰۰ تومان
  %13
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری FRC

  ۱,۱۰۱,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۱۴۰,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۱۸۳,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۳۳۵,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن 10 کیلووار در 440 ولت PKC

  ۱,۳۳۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۲۰۸,۰۰۰ تومان