315 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۴۸۵,۰۰۰ تومان ۴۱۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۳۰,۰۰۰ تومان ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۳۳,۰۰۰ تومان ۴۴۴,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC
  2

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۰۹,۰۰۰ تومان ۵۱۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت
  2

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۶۲۱,۰۰۰ تومان ۵۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR
  2

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۰۹,۰۰۰ تومان ۵۳۳,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت
  2

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۶۹۴,۰۰۰ تومان ۵۸۹,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۷۵,۴۰۰ تومان ۶۱۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۲۸,۵۰۰ تومان ۶۱۶,۹۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۷۲۶,۰۰۰ تومان ۶۱۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۹۱۸,۰۰۰ تومان ۶۴۳,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۶۵۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۶۶۹,۱۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۸۱۷,۰۰۰ تومان ۶۹۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۸۱۷,۰۰۰ تومان ۶۹۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  ۷۰۸,۲۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۰۱۵,۰۰۰ تومان ۷۱۰,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۹۳۰,۳۰۰ تومان ۷۳۹,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  ۷۴۵,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۱۰۸,۰۰۰ تومان ۷۷۶,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۸۱۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  ۹۶۷,۰۰۰ تومان ۸۲۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR
  3

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۹۸۰,۰۰۰ تومان ۸۳۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۸۳۸,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062
  3

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۰۰۸,۷۰۰ تومان ۸۵۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  ۱,۰۳۷,۰۰۰ تومان ۸۸۱,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR
  4

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،10 KVAR

  ۱,۰۹۵,۰۰۰ تومان ۹۳۲,۰۰۰ تومان
  %15