312 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ، 1 KVAR

  ۵۰۰,۰۰۰ تومان ۴۲۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،1.5 KVAR

  ۵۴۶,۰۰۰ تومان ۴۵۸,۰۰۰ تومان
  %16
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،1.5 KVAR

  ۵۴۹,۰۰۰ تومان ۴۵۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  خازن سه فاز سیلندری، 2.5KVAR , 440V PKC

  ۶۲۷,۰۰۰ تومان ۵۳۴,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۶۲۹,۰۰۰ تومان ۵۳۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،2.5 KVAR

  ۶۲۷,۰۰۰ تومان ۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %12
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۶۹۶,۰۰۰ تومان ۵۷۹,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۷۰۳,۰۰۰ تومان ۵۹۸,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری روغنی، پارس شریم ، 2.5 کیلووار در 440 ولت

  ۷۳۶,۰۰۰ تومان ۶۲۵,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مدل POLT44030

  ۷۲۷,۱۰۰ تومان ۶۴۷,۸۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۹۴۸,۰۰۰ تومان ۶۶۵,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت ( 2 در 400 ) ETI

  ۶۶۹,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) سری FRC

  ۶۷۸,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۸۳۵,۰۰۰ تومان ۶۹۴,۸۰۰ تومان
  %17
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 3 کیلووار 440 ولت ( 2.5 در 400) ETI

  ۷۰۸,۲۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،5 KVAR

  ۸۴۲,۰۰۰ تومان ۷۱۶,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 440V ،5 KVAR

  ۸۴۲,۰۰۰ تومان ۷۱۶,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۰۴۸,۰۰۰ تومان ۷۳۳,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 4 کیلووار 440 ولت ( 3.3 در 400) ETI

  ۷۴۵,۶۰۰ تومان
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۹۴۷,۰۰۰ تومان ۷۸۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY

  خازن 3فاز فشار ضعیف اشنایدر، 12.1 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) سری BLR_VCSDY

  ۱,۱۴۵,۰۰۰ تومان ۸۰۲,۰۰۰ تومان
  %30
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار 440 ولت ( 4 در 400) ETI

  ۸۰۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری خشک، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  ۹۸۱,۰۰۰ تومان ۸۳۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 6.1 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) سری FRC

  ۸۳۷,۰۰۰ تومان
 • خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  خازن سه فاز سیلندری، PKC ، 400V ،7.5 KVAR

  ۱,۰۱۰,۰۰۰ تومان ۸۵۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 5 کیلووار در 440 ولت

  ۱,۰۵۱,۰۰۰ تومان ۸۹۳,۰۰۰ تومان
  %15
 • خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  خازن 3فاز فشار ضعیف لیفاسا، 6.2 کیلووار در 440 ولت ( 5 در 400) مدل POLT44062

  ۱,۰۰۶,۹۰۰ تومان ۸۹۶,۸۰۰ تومان
  %11
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک اپکاس آلمان 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۱۳۶,۰۰۰ تومان ۹۴۵,۳۰۰ تومان
  %17