13 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 20 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 20 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  ۲۳۰,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-2511

  ۳۵۰,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 40 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 40 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  ۴۱۱,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 63 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  کنتاکتور تکفاز ( دو پل ) 63 آمپر برند chint ولتاژ کنترل230VAC مدل NCH8

  ۴۲۲,۵۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  کنتاکتور خازنی 25 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-4311

  ۵۴۳,۶۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 5 کیلووار در 450 ولت ( 4 در 400) CHINT

  ۵۸۶,۹۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 7.5 کیلووار در 450 ولت ( 6 در 400) CHINT

  ۶۸۹,۳۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 10 کیلووار در 450 ولت ( 8 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 10 کیلووار در 450 ولت ( 8 در 400) CHINT

  ۸۱۰,۷۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 15 کیلووار در 450 ولت (12 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 15 کیلووار در 450 ولت (12 در 400) CHINT

  ۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 20 کیلووار در 450 ولت ( 16 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 20 کیلووار در 450 ولت ( 16 در 400) CHINT

  ۱,۴۴۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند CHINT مدل CJ19-9521

  ۱,۵۵۴,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 25 کیلووار در 450 ولت ( 20 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 25 کیلووار در 450 ولت ( 20 در 400) CHINT

  ۱,۵۸۲,۱۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 30 کیلووار در 450 ولت ( 24 در 400) CHINT

  خازن 3فاز فشارضعیف، چینت، 30 کیلووار در 450 ولت ( 24 در 400) CHINT

  ۱,۹۸۷,۰۰۰ تومان