گروه محصولات
309 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 6 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 6 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59815
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 10آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 10آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59863
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59869
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 20 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 20 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59870
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 25 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 25 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59873
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 32 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 32 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59878
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 40 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 40 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۶۸,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 59885
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 50 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 50 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۷۲,۴۳۶  تومان
  شناسه کالا: 59893
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 63 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 63 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NXB-63 1P

  ۷۲,۴۳۶  تومان
  شناسه کالا: 59894
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 2 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 2 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59703
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 4 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 4 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59727
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 6 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 6 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59733
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 10 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 10 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59734
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59736
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 20 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 20 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59738
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 25 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 25 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59740
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 32 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 32 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59748
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 40 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 40 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB7-1P C

  ۷۳,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 59750
 • کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور CHINT مدل 2NO2NC AUX
  1

  کنتاکت کمکی قابل نصب روی کنتاکتور CHINT مدل 2NO2NC AUX

  ۸۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 40148
 • کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB1-63/1P C16
  1

  کلید مینیاتوری،تک پل،تک فاز 16 آمپر،6 کیلو آمپر، CHINT سری NB1-63/1P C16

  ۸۸,۰۳۸  تومان
  شناسه کالا: 59594