گروه محصولات
56 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۸,۹۸۵  تومان
  شناسه کالا: 38436
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38435
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۲۰,۱۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38557
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۲,۷۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38580
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۴,۲۱۰  تومان
  شناسه کالا: 38603
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*3 برند نور زنجان (یک متر )

  ۱۲۷,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 38555
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۳۸,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38500
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۳,۹۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38576
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۳,۶۹۰  تومان
  شناسه کالا: 38499
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۴۷۵  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۷,۲۸۵  تومان
  شناسه کالا: 38554
 • 1

  سیم افشان سطح مقطع 10 برند نور زنجان (یک متر)

  ۶۶,۸۱۵  تومان
  شناسه کالا: 38438
 • 3

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۶۲۰,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 38585
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۰۹,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 38605
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۶۵  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • 1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 2.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۵۵,۵۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38553
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۵۳,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 38510