گروه محصولات
56 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۵۸  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۶  تومان
  شناسه کالا: 38429
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۶۰۶  تومان
  شناسه کالا: 38431
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 38488
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۴۴۸  تومان
  شناسه کالا: 38433
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۷۴۲  تومان
  شناسه کالا: 38496
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 38523
 • کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۹,۷۰۲  تومان
  شناسه کالا: 38498
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۹۹۶  تومان
  شناسه کالا: 38570
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*3 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۶۸۲  تومان
  شناسه کالا: 38527
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۲,۰۵۴  تومان
  شناسه کالا: 38435
 • کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۲,۸۳۸  تومان
  شناسه کالا: 38499
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان (یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1*3 برند نور زنجان (یک متر )

  ۱۳,۱۳۲  تومان
  شناسه کالا: 38535
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.5*5 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری )

  ۱۳,۴۲۶  تومان
  شناسه کالا: 38588
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*4 برند نور زنجان (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۵۲۴  تومان
  شناسه کالا: 38566
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۶,۹۶۷  تومان
  شناسه کالا: 38573
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 1.5*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۸,۴۲۴  تومان
  شناسه کالا: 38551
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۶۲۰  تومان
  شناسه کالا: 38436
 • یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل سبک افشان سطح مقطع 0.75*5 برند نور زنجان ( فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۸,۷۱۸  تومان
  شناسه کالا: 38589