گروه محصولات
54 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 4*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۱,۰۴۹  تومان
  شناسه کالا: 38603
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۷۴,۴۴۶  تومان
  شناسه کالا: 38510
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۷۵,۹۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38441
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۸۴,۳۳۹  تومان
  شناسه کالا: 38580
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 6*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۲,۱۲۶  تومان
  شناسه کالا: 38605
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۵,۴۲۴  تومان
  شناسه کالا: 38443
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۰۶,۰۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38557
 • کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۰۶,۵۲۳  تومان
  شناسه کالا: 38511
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۳۶,۶۰۱  تومان
  شناسه کالا: 38582
 • سیم افشان سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۴۹,۳۹۲  تومان
  شناسه کالا: 38444
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۶۴,۹۸۱  تومان
  شناسه کالا: 38559
 • کابل افشان سطح مقطع 25*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 25*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۱۶۷,۸۷۹  تومان
  شناسه کالا: 38513
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 10*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۱۷۵,۲۷۳  تومان
  شناسه کالا: 38608
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۲۰۹,۸۴۸  تومان
  شناسه کالا: 38418
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۱۵,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 38583
 • کابل افشان سطح مقطع 35*2 برند نور زنجان (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 35*2 برند نور زنجان (یک متر)

  ۲۳۵,۰۳۰  تومان
  شناسه کالا: 38514
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25*3 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25*3 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۴۶,۶۲۲  تومان
  شناسه کالا: 38562
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 16*5 برند نور زنجان ( یک متر )
  1

  کابل سبک افشان سطح مقطع 16*5 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۲۷۴,۴۰۲  تومان
  شناسه کالا: 38612
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند نور زنجان ( صد متر )

  ۲۷۹,۷۹۸  تومان
  شناسه کالا: 38426
 • کابل سبک افشان سطح مقطع 25*4 برند نور زنجان ( یک متر )
  2

  کابل سبک افشان سطح مقطع 25*4 برند نور زنجان ( یک متر )

  ۳۳۹,۷۵۵  تومان
  شناسه کالا: 38585