گروه محصولات
65 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۰,۷۵۷  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲,۰۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29804
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۴,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 39159
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۹,۲۲۳  تومان
  شناسه کالا: 39160
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۹,۷۲۱  تومان
  شناسه کالا: 39171
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۵۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29813
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۶۵۵  تومان
  شناسه کالا: 29807
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵,۸۰۶  تومان
  شناسه کالا: 39161
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۶,۸۳۵  تومان
  شناسه کالا: 29820
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۶,۸۹۲  تومان
  شناسه کالا: 39173
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۸,۹۲۷  تومان
  شناسه کالا: 29815
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۹,۳۸۲  تومان
  شناسه کالا: 39176
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۰,۶۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29809
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۴,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 39162
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۷,۹۶۳  تومان
  شناسه کالا: 29822
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۹,۵۴۱  تومان
  شناسه کالا: 39174
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۳,۱۲۷  تومان
  شناسه کالا: 39178
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۳,۶۸۹  تومان
  شناسه کالا: 29816
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۵,۵۴۲  تومان
  شناسه کالا: 29811
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۵,۶۱۷  تومان
  شناسه کالا: 39163