گروه محصولات
65 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 4

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 185×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۱۳۵,۶۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29801
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۱,۲۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29813
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 120×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۷۳,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 39164
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۵۸,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29815
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 300×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷۵,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 39169
 • 4

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 25+50×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۰۹۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 34850
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۵,۵۳۵  تومان
  شناسه کالا: 39173
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲,۷۶۵  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16+35×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 39192
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۲,۷۷۵  تومان
  شناسه کالا: 39161
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۵۵,۷۷۵  تومان
  شناسه کالا: 39178
 • 7

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 300×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۹۲۶,۲۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29803
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۸,۷۴۵  تومان
  شناسه کالا: 39159
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۸,۶۴۵  تومان
  شناسه کالا: 39174
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 6×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۱,۳۱۰  تومان
  شناسه کالا: 29811
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 39171
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25+50×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۱۲,۱۲۵  تومان
  شناسه کالا: 39194
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۴,۲۷۵  تومان
  شناسه کالا: 39162
 • 5

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 240×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۴۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29802
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۴,۷۲۵  تومان
  شناسه کالا: 39160