گروه محصولات
65 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۴۱۶  تومان
  شناسه کالا: 29502
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۱۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29507
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۱۷۲  تومان
  شناسه کالا: 29509
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۶۵۰  تومان
  شناسه کالا: 29510
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸,۴۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29511
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۰,۰۶۹  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۳,۸۹۷  تومان
  شناسه کالا: 29804
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۱۲۶  تومان
  شناسه کالا: 29512
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۶,۴۷۷  تومان
  شناسه کالا: 39159
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۰۲۴  تومان
  شناسه کالا: 39160
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۱,۵۱۲  تومان
  شناسه کالا: 39171
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۱,۷۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29514
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۳,۶۴۳  تومان
  شناسه کالا: 29813
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۳,۷۵۳  تومان
  شناسه کالا: 29807
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۷,۴۶۲  تومان
  شناسه کالا: 39161
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۰,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29820
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۰,۸۹۵  تومان
  شناسه کالا: 39173
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۱,۴۶۷  تومان
  شناسه کالا: 39176
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۳,۲۶۶  تومان
  شناسه کالا: 29815
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۵,۲۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29809