38 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳,۹۹۶,۶۵۷  تومان
  شناسه کالا: 47593
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۴,۷۲۵,۸۹۱  تومان
  شناسه کالا: 47650
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۶,۶۶۴,۸۶۳  تومان
  شناسه کالا: 47658
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۷,۶۳۷,۱۷۶  تومان
  شناسه کالا: 47661
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۹,۱۸۶,۰۹۳  تومان
  شناسه کالا: 47667
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۱,۲۷۷,۶۹۵  تومان
  شناسه کالا: 47672
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۲,۷۱۹,۲۰۵  تومان
  شناسه کالا: 47675
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۵,۰۰۳,۰۰۹  تومان
  شناسه کالا: 47679
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۷,۸۵۷,۷۶۴  تومان
  شناسه کالا: 47682
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۱,۸۰۳,۵۴۴  تومان
  شناسه کالا: 47684
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۵,۹۲۴,۵۶۶  تومان
  شناسه کالا: 47689
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلVX-30K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلVX-30K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳۱,۹۹۰,۲۱۴  تومان
  شناسه کالا: 47692
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 37کیلووات مدلVX-37K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 37کیلووات مدلVX-37K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳۵,۳۷۰,۶۹۶  تومان
  شناسه کالا: 47695
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 45کیلووات مدVX-45K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 45کیلووات مدVX-45K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۴۸,۳۳۲,۹۷۹  تومان
  شناسه کالا: 47697
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 55کیلووات مدلVX-55K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 55کیلووات مدلVX-55K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۵۷,۹۴۸,۶۹۸  تومان
  شناسه کالا: 47703
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 75کیلووات مدلVX-75K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 75کیلووات مدلVX-75K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۶۶,۵۰۱,۶۵۷  تومان
  شناسه کالا: 47706
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 90کیلووات مدلVX-90K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 90کیلووات مدلVX-90K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۸۱,۹۱۱,۶۸۰  تومان
  شناسه کالا: 47735
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 110کیلووات مدلVX-110K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 110کیلووات مدلVX-110K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 47741
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 132کیلووات مدلVX-132K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 132کیلووات مدلVX-132K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 47745
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 160کیلووات مدلVX-160K0-N-00

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 160کیلووات مدلVX-160K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 47748