گروه محصولات
38 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00
  11

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 0.75کیلووات مدلVX2-0K7-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳,۰۱۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47593
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00
  12

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 1.5کیلووات مدلVX2-1K5-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۳,۵۵۸,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 47650
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00
  17

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت تکفاز(220ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX2-2K2-M-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۵,۰۰۶,۵۶۰  تومان
  شناسه کالا: 47658
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلEX-2K2-N-00
  20

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلEX-2K2-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۵,۸۷۵,۱۶۸  تومان
  شناسه کالا: 47754
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلEX-4K0-N-00
  24

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلEX-4K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۷,۱۵۳,۹۵۲  تومان
  شناسه کالا: 47791
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00
  27

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 2.2کیلووات مدلVX-2K2-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۷,۹۶۲,۲۴۰  تومان
  شناسه کالا: 47661
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلEX-5K5-N-00
  30

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلEX-5K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۸,۷۵۸,۴۶۴  تومان
  شناسه کالا: 47797
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلEX-7K5-N-00
  32

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلEX-7K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۹,۴۰۹,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 47798
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00
  33

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 4کیلووات مدلVX-4K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۹,۶۵۱,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47667
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00
  37

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 5.5کیلووات مدلVX-5K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۱,۰۹۸,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 47672
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلEX-11K0-N-00
  40

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلEX-11K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۱,۷۰۲,۰۸۰  تومان
  شناسه کالا: 47803
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00
  43

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 7.5کیلووات مدلVX-7K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۲,۶۶۷,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47675
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلEX-15K0-N-00
  47

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلEX-15K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۳,۸۷۳,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47811
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00
  52

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 11کیلووات مدلVX-11K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۵,۴۴۱,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 47679
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00
  61

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 15کیلووات مدلVX-15K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۸,۰۹۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47682
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلEX-18K5-N-00
  67

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلEX-18K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۱۹,۹۰۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47815
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلEX-22K0-N-00
  78

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلEX-22K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۳,۱۶۲,۸۸۰  تومان
  شناسه کالا: 47819
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00
  81

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 18.5کیلووات مدلVX-18K5-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۴,۱۲۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 47684
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00
  91

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 22کیلووات مدلVX-22K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۷,۰۲۳,۳۶۰  تومان
  شناسه کالا: 47689
 • اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلEX-30K0-N-00
  91

  اینورتر (درایو) پرتوصنعت سه‌فاز(380ولت) توان 30کیلووات مدلEX-30K0-N-00

  PARTOSANAT DRIVE
  ۲۷,۲۶۴,۶۴۰  تومان
  شناسه کالا: 47827