انواع خازن سه فاز ۴۰۰-۴۴۰ ولت نمایش بیشتر
%17 ft 116.263 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف سیلندری گازی، پارس شریم ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400)
۱,۶۲۴,۰۰۰۱,۳۵۳,۰۰۰ تومان
%10 fff size 2 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 20 کیلووار 400 ولت
۲,۴۳۹,۰۰۰۲,۱۸۹,۰۰۰ تومان
%15 F 85.245 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR
۷۹۳,۹۰۰۶۷۴,۸۳۵ تومان
%13 fish 50.1390 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز سیلندری، پرتو خازن PKC ، 400V ،1.5 KVAR
۲۶۷,۰۰۰۲۳۲,۰۰۰ تومان
BOX H 240 280 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشار ضعیف روغنی کتابی، پارس غرب، 12.5 کیلووار (15 کیلووار در 440 ولت)
۳,۷۰۵,۰۰۰ تومان
SMALL CUBICAL 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشار ضعیف فراکوه، 3 کیلووار در 440 ولت ( 2.5 در 400) مکعبی
۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
f medium box mkp 400x400 1 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشارضعیف خشک،30 کیلووار پارس مدل MKP 420/30
۲,۲۷۲,۷۰۰ تومان
%10 fff size 2 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن 3فاز فشار ضعیف مکعبی DUCATI (ایتالیا) 12.5 کیلووار 400 ولت
۱,۶۰۲,۰۰۰۱,۴۴۲,۰۰۰ تومان
h360 pf 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 50کیلووار مکعبی SAMWHA-PARS FANAL
۲,۲۳۹,۰۰۰ تومان
h230220180170 pf 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
خازن سه فاز فشار ضعیف پارس فانال 25کیلووار مکعبی SAMWHA-PARS FANAL
۱,۲۸۸,۰۰۰ تومان
harmonicfilter 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
contactor 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
regulator 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
capacitor 300x285 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
انواع کنتاکتور خازنی نمایش بیشتر
%11 pkc contactor 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 12.5 کیلوواری TC با برند PKC
۱۹۹,۰۰۰۱۷۸,۰۰۰ تومان
FFF 50 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 50 کیلوواری برند SIEMENS مدل 3RT1647-1AP01
تماس بگیرید
25...30 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 25کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC32C
۵۳۶,۵۰۰ تومان
%11 LO 12.5 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 12.5کیلوواری برند LOVATO مدل BFK1210A230
۵۳۴,۰۰۰۴۷۵,۰۰۰ تومان
hyundai 60 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 60کیلوواری برند HYUNDAI مدل HGC85C
۱,۲۱۷,۵۰۰ تومان
DPKK 34 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 34کیلوواری اشنایدر SCHNEIDER مدل LC1DPK12M7
۱,۴۷۵,۷۰۰ تومان
%11 RK15 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 15 کیلوواری برند RK مدل CNNK1511
۶۸۲,۰۰۰۶۰۹,۰۰۰ تومان
%13 40 60 75 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 75 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC7523
۱,۲۰۱,۰۰۰۱,۰۳۹,۵۰۰ تومان
%11 pkc contactor 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری TC با برند PKC
۷۳۱,۰۰۰۶۵۳,۰۰۰ تومان
%10 40 60 75 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کنتاکتور خازنی 40 کیلوواری برند ABN-UK مدل RVCC4023
۸۲۵,۰۰۰۷۴۲,۵۰۰ تومان
انواع رگولاتور بانک‌خازنی نمایش بیشتر
ALL 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX12
۳,۶۲۴,۸۰۰ تومان
%15 LIFASA ELITE 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، لیفاسا مدل ELITE PFCL12400
۵,۷۲۰,۳۰۰۴,۸۶۲,۱۰۰ تومان
%12 PRA04 TK 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، پرتوخازن PKC مدل PRA04
۱,۷۰۴,۰۰۰۱,۴۹۵,۰۰۰ تومان
%11 3 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-00
۱۰,۰۰۴,۰۰۰۸,۹۰۰,۰۰۰ تومان
ALL 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، بلوک آلمان BELUK مدل BLR-CX08
۲,۹۳۸,۴۰۰ تومان
147 108 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، 4 پله پارس selec مدل PFC147-104
۱,۷۸۲,۰۰۰ تومان
%11 3 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20
۱۰,۶۶۲,۰۰۰۹,۴۸۷,۰۰۰ تومان
negare 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
رگولاتور بانک خازنی، 12 پله زایلوگ ZILUG مدل ALFA AL2020
۱,۶۸۰,۰۰۰ تومان
frako 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
pkc 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
lifasa 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
saba siemens 300x300 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
انواع کلید کمپکت (اتوماتیک) نمایش بیشتر
FINAL DT SMALL 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک 50 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact DT
۶۲۱,۰۰۰ تومان
F ABH 100 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 16 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی LS سری metasol
۷۷۶,۸۰۰ تومان
TS800 ATU 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 800 آمپر،قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی LS سری SUSOL
۵,۸۷۶,۲۰۰ تومان
f 130 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی HYUNDAI HGM 16KA
۵۸۵,۳۰۰ تومان
f 155 tanz 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 40آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی HYUNDAIمدلHGM
۷۶۹,۷۰۰ تومان
f 130 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 63 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی HYUNDAI HGM 16KA
۵۸۵,۳۰۰ تومان
FINAL UN 1000A 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک 1000 آمپر Unelec ، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری T-pact
۸,۶۳۸,۴۰۰ تومان
final EZC100 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،اشنایدر 75 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
۶۷۶,۹۰۰ تومان
f 1600 ls 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 1000 آمپر،قابل تنظیم الکترونیکی LS سری SUSOL
۱۳,۹۴۸,۰۰۰ تومان
f abh ls 150x150 - تسلاکالا؛ بررسی و خرید آسان تجهیزات بانک خازنی | لیست قیمت و خرید
کلید اتوماتیک،کمپکت 125آمپر،قابل تنظیم حرارتی-ثابت مغناطیسی LS سری metasol
۱,۲۳۶,۲۰۰ تومان