20 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 60*60 (ارتفاع:60 و عرض:60)

  ۷۴,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81570
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 40*60 (ارتفاع:40 و عرض:60)

  ۶۱,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81538
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 60*40 (ارتفاع:60 و عرض:40)

  ۵۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81509
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 40*40 (ارتفاع:40 و عرض:40)

  ۴۱,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81491
 • درب شیاردار صنعتی 25
  1

  درب داکت صنعتی شیاردار برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 60 ( RWD60)

  ۴۶,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 83265
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 40*25 (ارتفاع:40 و عرض:25)

  ۳۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81324
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری)سایز 60*25 (ارتفاع:60 و عرض:25)

  ۴۷,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81421
 • درب شیاردار صنعتی 25
  1

  درب داکت صنعتی شیاردار برند رعد سایز40 ( RWD40)(شاخه 2 متری)

  ۲۸,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 83264
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 60*80 (ارتفاع:60 و عرض:80)

  ۱۰۰,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81574
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 80*60 (ارتفاع:80 و عرض:60)

  ۱۰۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81573
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 80*40 (ارتفاع:80 و عرض:40)

  ۸۳,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81520
 • درب شیاردار صنعتی 25
  1

  درب داکت صنعتی شیاردار برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 80 ( RWD60)

  ۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 83271
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 80*25 (ارتفاع:80 و عرض:25)

  ۵۹,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81480
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 80*100 (ارتفاع:80 و عرض:100)

  ۱۳۵,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81628
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 100*80 (ارتفاع:100 و عرض:80)

  ۱۴۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81617
 • درب شیاردار صنعتی 25
  1

  درب داکت صنعتی شیاردار برند رعد (شاخه 2 متری) سایز 100 ( RWD60)

  ۹۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 83267
 • درب شیاردار صنعتی 25
  1

  درب داکت صنعتی شیاردار برند رعد سایز 25 ( RWD25) (شاخه 2 متری)

  ۲۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 83245
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 100*100 (ارتفاع:100 و عرض:100)

  ۱۴۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81635
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 60*100 (ارتفاع:60 و عرض:100)

  ۱۱۲,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81621
 • داکت صنعتی شیاردار 40*25
  1

  یک متر داکت صنعتی شیاردار (دربدار) برند رعد (فروش به صورت شاخه 2 متری) سایز 80*80 (ارتفاع:80 و عرض:80)

  ۱۱۲,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 81596