28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5
  13

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۳,۸۶۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5
  15

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۴,۲۶۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5
  18

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۵,۴۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۵,۴۹۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۵,۵۵۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۵,۶۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25
  20

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  21

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۶,۰۹۲,۰۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  21

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۶,۱۶۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50
  23

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۶,۸۶۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۷,۰۱۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۷,۰۷۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۷,۲۰۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۷,۲۲۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  27

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۸,۰۱۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257
  28

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۸,۱۴۹,۰۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۰,۰۵۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507
  36

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۰,۶۸۷,۰۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۱۱,۳۹۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100
  43

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50
  54

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۱۶,۰۴۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100
  71

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۲۱,۲۵۳,۰۰۰ تومان
  %11