28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5
  18

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  ۵,۱۵۰,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5
  18

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۵,۲۱۶,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  21

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۶,۱۸۰,۰۰۰  تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25
  21

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  ۶,۲۵۰,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5
  22

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۶,۵۵۱,۸۰۰  تومان
  %6
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25
  22

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۶,۵۹۲,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5
  23

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۶,۸۴۸,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۷,۰۶۳,۰۰۰  تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۷,۱۹۴,۰۰۰  تومان
  %4
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  25

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۳۴۴,۰۰۰  تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۷,۳۵۰,۸۰۰  تومان
  %6
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  ۷,۵۰۰,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50
  28

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۸,۲۲۴,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25
  28

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۸,۲۴۵,۶۸۰  تومان
  %6
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۸,۸۹۴,۰۰۰  تومان
  %9
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۸,۹۹۲,۰۰۰  تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25
  32

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۹,۴۰۰,۰۰۰  تومان
  %6
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257
  33

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۹,۸۲۶,۰۰۰  تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۰,۱۳۷,۰۰۰  تومان
  %3
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50
  35

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۱۰,۲۲۷,۲۰۰  تومان
  %6