گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  57

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۷,۰۹۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3865
 • 63

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۱۸,۶۷۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4153
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  46

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۱۳,۷۵۶,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3768
 • 50

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۱۴,۹۴۳,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4152
 • 44

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257

  ۱۳,۱۹۶,۲۵۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4546
 • 110

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۳۲,۷۳۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4166
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  82

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۲۴,۳۷۲,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3882
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  41

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۱۲,۱۱۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3871
 • 68

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۲۰,۳۷۷,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4165
 • 103

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۳۰,۸۳۷,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4309
 • 40

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۱۱,۸۱۸,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4151
 • فیلتر هارمونیک خازنی
  61

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۸,۲۴۱,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 3881
 • 70

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۲۰,۸۳۳,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14642
 • 41

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۱۲,۰۶۱,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14662
 • 64

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۱۹,۰۷۹,۱۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14660
 • 39

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۱۱,۴۵۴,۳۴۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4545
 • 200

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۵۹,۹۰۹,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4306
 • 52

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۱۵,۵۵۵,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4164
 • 53

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۱۵,۷۳۴,۷۷۵  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14661
 • 56

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۱۶,۶۶۶,۸۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 14641