گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۶,۹۳۰,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4151
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  26

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۷۴۶,۹۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4545
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5
  27

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۷,۸۹۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14662
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۸,۷۶۶,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4152
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۸,۸۵۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14640
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257
  30

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257

  ۸,۹۲۵,۰۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4546
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  31

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۹,۰۸۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3871
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5
  31

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۹,۱۱۳,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4164
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۹,۹۷۱,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14661
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۹,۹۷۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3876
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  35

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۱۰,۳۵۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3768
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50
  37

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۱۰,۹۴۹,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4153
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۱۱,۳۵۷,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14641
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507
  39

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۱,۶۰۲,۵۰۰  تومان
  %15
  شناسه کالا: 4547
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25
  40

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۱۱,۹۵۴,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4165
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  44

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۳,۰۵۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3865
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  46

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۳,۷۰۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3881
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50
  48

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۱۴,۳۲۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14660
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50
  60

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۷,۹۰۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14642
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100
  61

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۸,۰۸۷,۰۰۰  تومان
  %10
  شناسه کالا: 4309