28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5
  13

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۴,۱۹۸,۰۰۰ تومان ۳,۷۶۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5
  14

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  ۴,۴۰۹,۰۰۰ تومان ۴,۱۹۸,۰۰۰ تومان
  %5
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5
  15

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۴,۷۶۶,۰۰۰ تومان ۴,۲۶۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5
  18

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۵,۸۴۰,۰۰۰ تومان ۵,۲۵۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25
  18

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  ۵,۶۱۷,۰۰۰ تومان ۵,۳۱۵,۰۰۰ تومان
  %5
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۶,۰۲۳,۰۰۰ تومان ۵,۴۰۲,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۶,۱۹۱,۰۰۰ تومان ۵,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5
  19

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۶,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۵,۶۸۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25
  20

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۶,۵۷۱,۰۰۰ تومان ۵,۸۹۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  21

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۶,۹۴۶,۰۰۰ تومان ۶,۱۸۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  22

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۵۵۴,۹۰۰ تومان ۶,۳۹۷,۶۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50
  22

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  ۶,۹۴۶,۰۰۰ تومان ۶,۵۹۹,۰۰۰ تومان
  %5
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50
  23

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۷,۴۱۰,۰۰۰ تومان ۶,۶۸۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25
  23

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۷,۵۹۲,۰۰۰ تومان ۶,۸۲۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۷,۹۰۳,۰۰۰ تومان ۷,۰۷۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۸,۰۸۱,۰۰۰ تومان ۷,۲۲۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  25

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۸,۰۹۴,۰۰۰ تومان ۷,۲۲۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  27

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۹,۰۳۰,۰۰۰ تومان ۸,۰۳۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257
  29

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۰,۱۰۸,۵۰۰ تومان ۸,۵۵۹,۳۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  34

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۱,۳۲۵,۰۰۰ تومان ۱۰,۰۸۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50
  37

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۲,۲۶۴,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۲۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507
  38

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۳,۲۵۶,۶۰۰ تومان ۱۱,۲۲۵,۲۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۱۲,۷۵۸,۰۰۰ تومان ۱۱,۳۹۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100
  43

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۴,۳۲۶,۰۰۰ تومان ۱۲,۷۸۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514
  43

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۵,۱۸۰,۹۰۰ تومان ۱۲,۸۵۴,۲۰۰ تومان
  %15
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014
  53

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA405014

  ۱۸,۶۰۹,۰۰۰ تومان ۱۵,۷۵۶,۷۰۰ تومان
  %15
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50
  54

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۱۸,۰۶۰,۰۰۰ تومان ۱۶,۰۹۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100
  71

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۲۳,۷۹۸,۰۰۰ تومان ۲۱,۲۵۳,۰۰۰ تومان
  %11