گروه محصولات
28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۷,۰۴۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4151
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5
  24

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۷,۱۷۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14662
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5
  27

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۸,۰۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14640
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5
  28

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۸,۲۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3871
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127
  29

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۸,۶۰۸,۹۱۸  تومان
  شناسه کالا: 4545
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25
  30

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۸,۹۰۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4152
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5
  31

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۹,۰۶۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3876
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25
  31

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۹,۰۶۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14661
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5
  31

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۹,۲۵۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4164
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25
  32

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۹,۴۱۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3768
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257
  34

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40257

  ۹,۹۱۸,۱۰۹  تومان
  شناسه کالا: 4546
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25
  35

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۱۰,۳۲۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14641
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۱۱,۱۲۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4153
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50
  38

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۱۱,۲۰۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14660
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50
  40

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۱۱,۸۶۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3865
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25
  41

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۱۲,۱۴۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4165
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25
  42

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۲,۴۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3881
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507
  43

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۲,۸۹۳,۵۴۱  تومان
  شناسه کالا: 4547
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50
  49

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۴,۵۲۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14642
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50
  58

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۱۷,۱۱۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 3882