28 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار(سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/12.5

  ۴,۲۵۵,۰۰۰ تومان ۳,۸۱۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/12.5

  ۴,۵۵۵,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/7/12.5

  ۴,۹۱۱,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/12.5

  ۵,۹۲۰,۰۰۰ تومان ۵,۳۲۸,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/25

  ۶,۱۰۵,۰۰۰ تومان ۵,۴۷۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۶,۳۹۶,۰۰۰ تومان ۵,۶۹۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/25

  ۵,۸۰۳,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۷,۱۷۶,۰۰۰ تومان ۶,۳۸۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5 کیلووار ، PKR-400/14/12.5

  ۶,۵۵۸,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  فیلترهارمونیک خازنی 12.5کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INR40127

  ۷,۵۴۲,۰۰۰ تومان ۶,۷۱۹,۸۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 25 کیلووار ، مدل PKR-400/7/25

  ۶,۷۷۱,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی آلومینیوم ) پارس 7/400/50

  ۷,۵۱۱,۰۰۰ تومان ۶,۷۷۱,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/25

  ۷,۶۹۶,۰۰۰ تومان ۶,۹۱۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراپیام BERK FBRH-7/400/50

  ۷,۱۷۶,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۸,۳۶۲,۰۰۰ تومان ۷,۴۶۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  فیلتر هارمونیک خازنی پله 50 کیلووار ، مدل PKR-400/7/50

  ۸,۱۴۴,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۹,۳۲۹,۰۰۰ تومان ۸,۳۰۳,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار ، مدل PKR-400/14/25

  ۸,۳۲۷,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40257

  ۱۰,۰۹۱,۳۰۰ تومان ۸,۹۹۰,۶۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۱,۷۰۰,۰۰۰ تومان ۱۰,۴۲۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار( سیم پیچی مسی) پارس 7/400/50

  ۱۲,۴۳۲,۰۰۰ تومان ۱۱,۱۷۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  فیلترهارمونیک خازنی 50کیلووار،7درصد،لیفاسا، مدل INA40507

  ۱۳,۲۳۴,۰۰۰ تومان ۱۱,۷۹۰,۸۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50کیلووار ، مدل PKR-400/14/50

  ۱۳,۱۴۶,۰۰۰ تومان
 • فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  فیلترهارمونیک خازنی 25کیلووار،14درصد،لیفاسا، مدل INA402514

  ۱۵,۱۵۵,۱۰۰ تومان ۱۳,۵۰۱,۹۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100 کیلووار ، مدلPKR-400/7/100

  ۱۴,۷۶۲,۰۰۰ تومان
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۱۸,۶۵۸,۰۰۰ تومان ۱۶,۶۲۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  فیلترهارمونیک خازنی 100کیلووار ، مدلPKR-400/14/100

  ۲۴,۵۲۲,۰۰۰ تومان