183 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3N-100 FIX &160 FIX
  1

  کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3N-100 FIX &160 FIX

  ۲۲۷,۵۵۰  تومان
  شناسه کالا: 63831
 • کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3N-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj
  1

  کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3N-250 FIX & PF3N-160&250&630 Adj

  ۲۴۷,۵۳۰  تومان
  شناسه کالا: 63852
 • کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه  (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOF21K1BL
  1

  کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOF21K1BL

  ۲۶۲,۳۱۵  تومان
  شناسه کالا: 66052
 • کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،63 آمپر بدنه  (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM363OF21K1BL
  1

  کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،63 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM363OF21K1BL

  ۲۶۳,۸۱۰  تومان
  شناسه کالا: 66035
 • کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OF21K1BL
  1

  کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OF21K1BL

  ۲۸۳,۸۲۰  تومان
  شناسه کالا: 66065
 • کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OF21K1BL
  1

  کنتاکت کمکی کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (1NC+1NO)حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OF21K1BL

  ۲۸۳,۸۲۰  تومان
  شناسه کالا: 66066
 • کنتاکت کمکی جهت کلید اتوماتیک ال اس 1000 تا 1600 آمپر ساسول SUSOL AX (For TS1000~1600)
  2

  کنتاکت کمکی جهت کلید اتوماتیک ال اس 1000 تا 1600 آمپر ساسول SUSOL AX (For TS1000~1600)

  ۳۰۰,۶۶۹  تومان
  شناسه کالا: 62917
 • کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای، تا 250 آمپر حرارتی-مغناطیسی
  2

  کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای، تا 250 آمپر حرارتی-مغناطیسی

  ۳۴۶,۲۹۸  تومان
  شناسه کالا: 5805
 • کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3-400 Adj& Int
  2

  کنتاکت های کمکی جهت کلید اتوماتیک پارس فانال PF3-400 Adj& Int

  ۳۹۶,۲۷۰  تومان
  شناسه کالا: 63861
 • کنتاکت کمکی دوبل کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،1250 آمپر بدنه (چپ) حرارتی-مغناطیسی سری HDM31250OF11K2BL
  2

  کنتاکت کمکی دوبل کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،1250 آمپر بدنه (چپ) حرارتی-مغناطیسی سری HDM31250OF11K2BL

  ۳۹۷,۰۹۵  تومان
  شناسه کالا: 66153
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،63 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM363OFAL2L
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،63 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM363OFAL2L

  ۳۹۷,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 66082
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOFAL2L
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOFAL2L

  ۳۹۷,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 66084
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOFAL2R3P
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،100 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3100SOFAL2R3P

  ۳۹۷,۴۴۰  تومان
  شناسه کالا: 66105
 • کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،300 تا 800 آمپر حرارتی-مغناطیسی
  2

  کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،300 تا 800 آمپر حرارتی-مغناطیسی

  ۴۲۵,۱۷۰  تومان
  شناسه کالا: 5808
 • کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،400 و 630 آمپر الکترونیکی
  2

  کنتاکت کمکی، جهت کلید اتوماتیک MCCB، هیوندای،400 و 630 آمپر الکترونیکی

  ۴۲۵,۱۷۰  تومان
  شناسه کالا: 5810
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OFAL2L
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OFAL2L

  ۴۲۸,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 66087
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OFAL2L
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (چپ) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OFAL2L

  ۴۲۸,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 66098
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OFAL2R3P
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،160 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3160OFAL2R3P

  ۴۲۸,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 66108
 • کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OFAL2R3P
  2

  کنتاکت کمکی و خطا کلید اتوماتیک کامپکت غیر قابل تنظیم MCCB، هیمل،250 آمپر بدنه (راست) با ترمینال حرارتی-مغناطیسی سری HDM3250OFAL2R3P

  ۴۲۸,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 66110
 • کنتاکت کمکی جهت کلید اتوماتیک ال اس 16 تا 800 آمپر ساسول SUSOL AX (For TD/TS100~800)
  2

  کنتاکت کمکی جهت کلید اتوماتیک ال اس 16 تا 800 آمپر ساسول SUSOL AX (For TD/TS100~800)

  ۴۳۵,۱۳۳  تومان
  شناسه کالا: 28576