22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۶۹۶,۰۰۰ تومان ۵۷۹,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۹۴۷,۰۰۰ تومان ۷۸۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۳۴۷,۰۰۰ تومان ۱,۱۲۰,۸۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۵۸۵,۰۰۰ تومان ۱,۳۱۸,۹۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۶۲۰,۰۰۰ تومان ۱,۳۴۸,۰۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۶۲,۰۰۰ تومان ۱,۵۴۹,۴۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۰۵۰,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۵,۹۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۰۵۱,۰۰۰ تومان ۱,۷۰۶,۷۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۲۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۸۴۹,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۳۵۷,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۱,۳۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۳۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۹۶۷,۲۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۴۷۸,۰۰۰ تومان ۲,۰۶۲,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 25کیلووار 400 ولت

  ۲,۶۰۸,۰۰۰ تومان ۲,۱۷۰,۲۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۷۰۷,۰۰۰ تومان ۲,۲۵۲,۷۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۹۶۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۶۶,۶۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۳,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۵۵۴,۷۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۱۹۳,۰۰۰ تومان ۲,۶۵۷,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۴۷۹,۰۰۰ تومان ۲,۸۹۵,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۳,۱۳۳,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۸۷۹,۰۰۰ تومان ۳,۲۲۷,۹۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار در 690 ولت

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار در 690 ولت

  ۴,۹۰۸,۰۰۰ تومان ۴,۰۸۴,۱۰۰ تومان
  %17
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  ۱۱,۶۶۸,۰۰۰ تومان ۹,۷۱۰,۲۰۰ تومان
  %17