22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 2.5کیلووار،400 ولت

  ۷۷۵,۴۰۰ تومان ۶۱۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت
  3

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 5کیلووار،400 ولت

  ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان ۸۳۸,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت
  4

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 7.5کیلووار، 400 ولت

  ۱,۵۰۰,۶۰۰ تومان ۱,۱۹۲,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 10کیلووار،400 ولت

  ۱,۷۶۵,۶۰۰ تومان ۱,۴۰۳,۲۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  5

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۱,۸۰۴,۷۰۰ تومان ۱,۴۳۴,۱۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت
  6

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 15کیلووار،400 ولت

  ۲,۰۷۴,۲۰۰ تومان ۱,۶۴۸,۵۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 5کیلووار، 400 ولت

  ۲,۲۸۳,۷۰۰ تومان ۱,۸۱۵,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۲,۲۸۴,۸۰۰ تومان ۱,۸۱۵,۹۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 7.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۴۷۵,۲۰۰ تومان ۱,۹۶۷,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۲۵,۷۰۰ تومان ۲,۰۸۶,۶۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت
  7

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 10کیلووار، 400 ولت

  ۲,۶۳۳,۵۰۰ تومان ۲,۰۹۳,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 12.5کیلووار،400 ولت

  ۲,۷۶۰,۴۰۰ تومان ۲,۱۹۴,۰۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت
  8

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 15کیلووار،400 ولت

  ۳,۰۱۵,۶۰۰ تومان ۲,۳۹۶,۷۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)
  9

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،12.5کیلووار (15کیلووار در 440 ولت)

  ۳,۳۰۱,۸۰۰ تومان ۲,۶۲۴,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف خشک صبا زیمنس 30 کیلووار 440 ولت (25 در 400 )

  ۳,۴۱۹,۹۰۰ تومان ۲,۷۱۸,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت
  10

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،20 کیلووار در 525 ولت

  ۳,۵۵۶,۸۰۰ تومان ۲,۸۲۷,۲۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت
  11

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس، 20کیلووار، 400 ولت

  ۳,۸۷۵,۵۰۰ تومان ۳,۰۸۰,۳۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس 30 کیلووار در 525 ولت

  ۴,۱۹۴,۱۰۰ تومان ۳,۳۳۳,۵۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)
  12

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،25کیلووار (30کیلووار در 440 ولت)

  ۴,۳۲۱,۰۰۰ تومان ۳,۴۳۴,۴۰۰ تومان
  %21
 • خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)
  35

  خازن سه فاز فشار ضعیف گازی صبا زیمنس،46کیلووار (56کیلووار در 440 ولت)

  ۱۲,۹۹۷,۶۰۰ تومان ۱۰,۳۳۱,۷۰۰ تومان
  %21