گروه محصولات
257 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 1.6-1 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55926
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 2.5-1.6 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55938
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 6-4 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 6-4 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55941
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 8-5.5 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55944
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 10-7 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 10-7 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55953
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 13-9 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 13-9 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55954
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 18-12 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 18-12 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55961
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 25-17 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات 25-17 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 55978
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات4-2.5 آمپر
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) چینت مدل NXR-25 تنظیمات4-2.5 آمپر

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 67468
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 5 : 8
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 5 : 8

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27025
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 0.63 : 1
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 0.63 : 1

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27036
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1 : 1.6
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1 : 1.6

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27037
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1.6 :2.5
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 1.6 :2.5

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27038
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 2.5 :4
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 2.5 :4

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27039
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 4 : 6
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 4 : 6

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27040
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 7 :10
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 7 :10

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27041
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 9 :13
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 9 :13

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27042
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 16: 22
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 16: 22

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27043
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 12 : 18
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 12 : 18

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 27044
 • بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 6 : 9
  1

  بی متال ( رله حرارتی/ اضافه جریان) پارس فانال مدل PFR22 تنظیمات 6 : 9

  ۲۷۹,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 46030