گروه محصولات
36 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
  6

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 100 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  ۱,۵۴۲,۹۴۰  تومان
  شناسه کالا: 17777
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100B
  10

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100B

  ۲,۸۶۵,۴۶۰  تومان
  شناسه کالا: 19018
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100F
  11

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100F

  ۳,۱۴۵,۰۰۰  تومان
  %11
  شناسه کالا: 25158
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 160 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
  11

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 160 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  ۳,۱۹۶,۰۹۰  تومان
  شناسه کالا: 17832
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 160 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX160B
  12

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 160 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX160B

  ۳,۳۹۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19002
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 250 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
  13

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 250 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  ۳,۷۰۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17834
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100N
  15

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 100 آمپر، قابل تنظیم حرارتی- ثابت مغناطیسی سری NSX100N

  ۴,۴۰۸,۴۰۰  تومان
  شناسه کالا: 25159
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 250 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری NSX250B
  16

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 250 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری NSX250B

  ۴,۶۲۸,۸۲۰  تومان
  شناسه کالا: 19012
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 250 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری NSX250F
  19

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 250 آمپر، قابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری NSX250F

  ۵,۴۷۶,۰۰۰  تومان
  %12
  شناسه کالا: 68982
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 400 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
  30

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 400 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  ۸,۷۰۶,۵۹۰  تومان
  شناسه کالا: 17845
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 600 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC
  31

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 600 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  ۹,۰۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17857
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 400 آمپر،الکترونیکی سری NSX
  55

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 400 آمپر،الکترونیکی سری NSX

  ۱۶,۲۰۰,۸۷۰  تومان
  شناسه کالا: 19013
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 630 آمپر، 36 کیلو آمپر الکترونیکی سری NSX630 F
  74

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 630 آمپر، 36 کیلو آمپر الکترونیکی سری NSX630 F

  ۲۲,۰۴۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 17752
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 630 آمپر،50 کیلو آمپر الکترونیکی سری NSX630 N
  109

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 630 آمپر،50 کیلو آمپر الکترونیکی سری NSX630 N

  ۳۲,۵۱۱,۹۵۰  تومان
  شناسه کالا: 25058
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 800 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور
  122

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 800 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور

  ۳۶,۳۶۹,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19014
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 1000 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور
  133

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 1000 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور

  ۳۹,۶۷۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19015
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 25 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 25 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17714
 • کلید اتوماتیک، اشنایدر 1600 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور

  کلید اتوماتیک، اشنایدر 1600 آمپر، الکترونیکی سری NS بدون موتور

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17739
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 40 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 40 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17814
 • کلید اتوماتیک،اشنایدر 75 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  کلید اتوماتیک،اشنایدر 75 آمپر،غیرقابل تنظیم حرارتی-مغناطیسی سری EZC

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17815