9 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترنسدیوسر MT440

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43374
 • ترنسدیوسر MT416

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43415
 • ترنسدیوسر MT416

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43412
 • ترنسدیوسر MT416

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43405
 • ترنسدیوسر MT418

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43401
 • ترنسدیوسر MT418

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43400
 • ترنسدیوسر MT418

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43390
 • ترنسدیوسر MT440

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43388
 • ترنسدیوسر MT440

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 43385