9 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS
  12

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -بدون RS

  ۳,۳۱۶,۵۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS
  12

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -بدون RS

  ۳,۴۵۰,۱۵۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485
  14

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه باRS485

  ۳,۹۱۳,۱۴۰  تومان
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232
  14

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT416 -همراه با RS232

  ۳,۹۱۳,۱۴۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485
  14

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS485

  ۳,۹۳۶,۹۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232
  14

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT418 -همراه با RS232

  ۳,۹۳۶,۹۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS
  22

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -بدون RS

  ۶,۵۰۱,۰۰۰  تومان
 • ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485
  24

  ترنسدیوسر (مبدل) ایسکرا(ISKRA) مدل MT440- همراهRS485

  ۷,۰۹۹,۹۵۰  تومان
 • ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232
  24

  ترنسدیوسر(مبدل) ایسکرا (ISKRA) مدلMT 440 -همراه با RS232

  ۷,۰۹۹,۹۵۰  تومان