6 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2106

  ۸,۱۰۸,۰۰۰ تومان ۷,۲۱۶,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM2112

  ۱۰,۰۰۵,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو مدل RM9606

  ۱۵,۱۸۰,۰۰۰ تومان ۱۳,۵۱۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-00

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-00

  ۱۹,۳۸۹,۰۰۰ تومان ۱۷,۲۵۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC0602401-20

  ۲۲,۳۹۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۹۴۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-20

  رگولاتور بانک خازنی، فراکو آلمان ، مدل PQC1202401-20

  ۲۶,۵۳۱,۰۰۰ تومان ۲۳,۶۳۳,۰۰۰ تومان
  %11