گروه محصولات
26 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • مجموعه سه تایی کلید فیوز سیلندری تکفاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)
  1

  مجموعه سه تایی کلید فیوز سیلندری تکفاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)

  ۱۴۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 45994
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)
  1

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10 (بدون فیوز داخل)

  ۱۵۱,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42885
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14 (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14 (بدون فیوز داخل)

  ۳۴۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 21526
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر ) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر ) (بدون فیوز داخل)

  ۵۱۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14507
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار) (بدون فیوز داخل)

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14486
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی) (بدون فیوز داخل)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی) (بدون فیوز داخل)

  ۵۶۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 14497
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22 (بدون فیوز داخل)
  3

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22 (بدون فیوز داخل)

  ۶۳۴,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42886
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22702
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28058
 • کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۱,۰۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 27160
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS (بدون فیوز داخل)

  ۱,۱۲۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 7233
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR (بدون فیوز داخل)
  5

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR (بدون فیوز داخل)

  ۱,۲۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 7250
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22706
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28065
 • کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28076
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22730
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28067
 • کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS (بدون فیوز داخل)

  ۲,۰۱۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28081
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  10

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۲,۸۲۱,۴۲۸  تومان
  شناسه کالا: 28068
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR (بدون فیوز داخل)
  13

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR (بدون فیوز داخل)

  ۳,۸۸۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 7258