22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63
  1

  کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63

  ۲۷۱,۹۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  ۳۹۸,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  ۳۹۸,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  ۳۹۸,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  3

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۷۲۲,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161
  3

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۷۲۲,۲۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  3

  کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۷۹۴,۵۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS
  4

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  ۹۹۳,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  4

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱,۰۲۳,۵۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  4

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251
  4

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  5

  کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۱,۲۴۳,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401
  5

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  5

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  5

  کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۱,۴۹۴,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  8

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  10

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۲,۸۵۹,۵۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  14

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۴,۰۶۳,۵۰۰ تومان
  %11
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  21

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۶,۰۲۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  64

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱۹,۱۴۴,۰۰۰ تومان
  %13