15 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63

  کلید فیوز سیلندری ، 63 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل FH18X-63

  ۱۹۸,۱۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۵۹۲,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱,۰۶۱,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۲۵۳,۱۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۳,۲۷۶,۰۰۰ تومان ۲,۹۶۴,۰۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۴,۷۱۱,۰۰۰ تومان ۴,۲۱۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۶,۸۹۵,۰۰۰ تومان ۶,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  %9
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۲۲,۹۰۱,۰۰۰ تومان ۱۹,۸۴۳,۰۰۰ تومان
  %13