25 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10
  1

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 38*10 مدل ETI – VLC10

  ۱۱۸,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14
  1

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 51*14 مدل ETI – VLC14

  ۲۴۴,۹۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر )
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165 ( طرح ونر )

  ۴۲۳,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22
  2

  کلید فیوز سیلندری سه فاز جهت فیوزهای سیلندری با سایز 58*22 مدل ETI – VLC 22

  ۴۴۸,۹۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163 ( پلیمر الیاف دار)

  ۴۵۷,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی)
  2

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162 ( باکالیتی)

  ۴۵۷,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  3

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۶۴۶,۷۵۰  تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161
  3

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۷۶۳,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  3

  کلید فیوز افقی 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۸۷۹,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS
  4

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  ۱,۰۷۹,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  4

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۰۸۴,۵۵۰  تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  4

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱,۱۱۲,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251
  5

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۲۸۶,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  5

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۳۲۸,۳۲۵  تومان
 • کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  5

  کلید فیوز افقی 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۱,۳۷۲,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401
  6

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۵۸۱,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS
  6

  کلید فیوز افقی 630 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ طرح AEG پلیمر الیاف دار مدل BMC-PEFS

  ۱,۶۳۹,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  8

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۲,۳۹۷,۹۵۰  تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  11

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۳,۱۰۶,۵۰۰  تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR
  15

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۴,۴۱۴,۵۰۰  تومان
  %11