15 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل MFS 165

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS163

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  کلید فیوز افقی ، 160 آمپر، پیچاز الکتریک PICHAZ مدل PEFS162

  ۳۷۹,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز سیلندری تا 63 آمپر ETI همراه با فیوزهای مربوطه

  کلید فیوز سیلندری تا 63 آمپر ETI همراه با فیوزهای مربوطه

  ۵۴۹,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۵۹۲,۶۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۰۶۷,۴۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر ، افن آلمان EFEN مدل SILAS

  ۱,۱۳۹,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 160 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۱,۱۷۳,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۲۵۳,۱۰۰ تومان
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۳,۶۲۲,۵۰۰ تومان ۳,۲۷۷,۵۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 400 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۵,۲۰۹,۵۰۰ تومان ۴,۶۵۷,۵۰۰ تومان
  %11
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 630 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۷,۶۲۴,۵۰۰ تومان ۶,۹۰۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  کلید فیوز افقی قابل قطع زیر بار، 1250 آمپر،افن آلمان EFEN مدلLATR

  ۲۵,۳۲۳,۰۰۰ تومان ۲۱,۹۴۲,۰۰۰ تومان
  %13