31 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۹۶۵,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۹۹۷,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB
  4

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۰۴۶,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  ۱,۲۳۳,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  ۱,۳۳۱,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB
  5

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۳۶۴,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۳۷۳,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  ۱,۴۳۹,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  ۱,۵۳۰,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP
  6

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  ۱,۶۸۱,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  ۱,۸۲۴,۶۶۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  ۱,۹۱۳,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۱,۹۷۸,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  ۲,۲۰۱,۰۰۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  ۲,۳۸۷,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۴۴۹,۰۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۲,۵۰۰,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۲,۵۷۶,۷۶۰  تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB
  10

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  ۲,۷۲۷,۰۰۰  تومان
  %14
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP
  10

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۲,۷۷۰,۰۰۰  تومان
  %11