31 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۰۷۰,۰۰۰ تومان ۹۹۸,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۱,۱۰۴,۰۰۰ تومان ۱,۰۳۰,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۱۶۴,۰۰۰ تومان ۱,۰۵۵,۰۰۰ تومان
  %9
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  ۱,۳۲۳,۰۰۰ تومان ۱,۱۷۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  ۱,۴۲۹,۰۰۰ تومان ۱,۲۷۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۵۱۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۶۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۵۲۳,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۳,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  ۱,۵۴۴,۰۰۰ تومان ۱,۳۷۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  ۱,۶۴۱,۰۰۰ تومان ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۶۳۲,۰۰۰ تومان
  %23
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  ۱,۸۰۳,۰۰۰ تومان ۱,۶۵۴,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  ۱,۹۵۶,۰۰۰ تومان ۱,۷۴۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  ۲,۱۲۲,۰۰۰ تومان ۱,۹۰۹,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  ۲,۲۷۸,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۳۳۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  ۲,۳۶۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۲,۷۶۴,۵۰۰ تومان ۲,۴۵۸,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۲,۷۷۴,۰۰۰ تومان ۲,۴۹۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۲,۹۷۰,۰۰۰ تومان ۲,۶۴۴,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  ۳,۰۲۶,۰۰۰ تومان ۲,۷۳۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  ۳,۴۰۱,۰۰۰ تومان ۳,۰۵۸,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP

  ۳,۹۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۶۱۹,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 36.3 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۶,۳۶۵,۰۰۰ تومان ۵,۷۱۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۷,۹۲۵,۰۰۰ تومان ۷,۱۴۵,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی

  ۸,۵۸۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۱۰,۶۳۹,۰۰۰ تومان ۹,۵۴۷,۰۰۰ تومان
  %10