31 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 5کیلووار LKT5-400DB

  ۱,۰۳۲,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 7.5کیلووار LKT7.5-400DB

  ۱,۰۶۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB
  4

  خازن 3 فاز فشار ضعیف فراکو 10کیلووار LKT10-400DB

  ۱,۱۲۳,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL
  4

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 3.6 کیلووار در 480 ولت ( 2.5 در 400) LKT3.6-480DL

  ۱,۱۸۶,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 7.2 کیلووار در 480 ولت ( 5 در 400) LKT7.2-480DL

  ۱,۲۸۲,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 9.1 کیلووار در 440 ولت ( 7.5 در 400) LKT9.1-440DL

  ۱,۳۸۵,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB
  5

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DB

  ۱,۴۶۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DB

  ۱,۴۶۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP
  5

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) LKT12.5-440DP

  ۱,۴۷۲,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP
  6

  خازن 3فازفشارضعیف فراکو 12.5کیلووار LKT12.5-400DP

  ۱,۵۹۵,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP
  6

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 15کیلووار LKT15-400DP

  ۱,۷۵۴,۸۳۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) LKT15-440DP

  ۱,۸۳۶,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB
  7

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 20کیلووار LKT20-400DB

  ۲,۰۴۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 15.5 کیلووار در 480 ولت LKT15.5-480DP

  ۲,۱۹۷,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو LKT11.7-400DL

  ۲,۲۵۴,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP
  8

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 18 کیلووار در 480 ولت ( 12.5 در 400) LKT18-480DP

  ۲,۲۷۹,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) LKT25-440DP

  ۲,۴۸۰,۲۴۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DP

  ۲,۵۴۹,۰۰۰ تومان
  %11
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB
  9

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 25کیلووار LKT25-400DB

  ۲,۶۷۶,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB
  10

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو 30کیلووار LKT30-400DB

  ۲,۹۲۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP
  10

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) LKT30-440DP

  ۲,۹۵۰,۰۰۰ تومان
  %10
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP
  12

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 33.3 کیلووار در 480 ولت LKT33.3-480DP

  ۳,۴۹۲,۰۰۰ تومان
  %7
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 37.5 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی
  19

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 37.5 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) مکعبی

  ۵,۵۰۸,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی
  24

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) مکعبی

  ۷,۱۳۴,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی
  26

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 50 کیلووار ، 400 ولت مکعبی

  ۷,۷۶۶,۰۰۰ تومان
  %8
 • خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی
  30

  خازن 3فاز فشار ضعیف فراکو ، 60 کیلووار در 440 ولت ( 50 در 400) مکعبی

  ۹,۰۰۰,۰۰۰ تومان
  %8