11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 251

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 100كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۷۵,۰۶۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4451
 • 154

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،50كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۶,۰۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4444
 • 126

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،20كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۳۷,۵۰۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4431
 • 145

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،30كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۳,۳۷۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4441
 • 184

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،60كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۵۵,۰۶۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4446
 • 139

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،25كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۱,۶۶۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4440
 • 152

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،40كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۵,۴۲۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4443
 • 192

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،70كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۵۷,۵۷۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4447
 • 247

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 90كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۷۳,۸۷۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4450
 • 203

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 75كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۶۰,۷۰۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4448
 • 230

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 80كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۶۸,۸۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4449