11 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،20كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  77

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،20كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۲۳,۰۳۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4431
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،25كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  85

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،25كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۲۵,۳۷۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4440
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،30كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  88

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،30كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۲۶,۲۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4441
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،40كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  93

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،40كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۲۷,۸۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4443
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،50كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  95

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،50كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۲۸,۲۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4444
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،60كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  113

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،60كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۳۳,۸۱۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4446
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،70كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  118

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری،70كیلووار،جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۳۵,۳۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4447
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 75كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  125

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 75كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۳۷,۲۷۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4448
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 80كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  141

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 80كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۲,۲۸۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4449
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 90كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  152

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 90كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۵,۳۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4450
 • بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 100كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک
  154

  بانك خازنی اتوماتیك رگولاتوری 100كیلووار جهت مجتمع ها و صنایع سبک

  ۴۶,۰۹۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 4451