گروه محصولات
140 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۸۴۱  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۷۶۱  تومان
  شناسه کالا: 29486
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۸۳۰  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۷۴۶  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۵۷۶  تومان
  شناسه کالا: 29467
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۸,۰۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29489
 • 4

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 185×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۱۳۵,۶۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29801
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۱,۲۸۵  تومان
  شناسه کالا: 29813
 • 1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۱۲,۴۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29858
 • 1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۵۸,۰۷۵  تومان
  شناسه کالا: 29815
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۹۳۷  تومان
  شناسه کالا: 29551
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱۸,۳۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29592
 • 1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۶۰۳  تومان
  شناسه کالا: 29487
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 300×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷۵,۱۴۵  تومان
  شناسه کالا: 39169
 • 4

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 25+50×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱,۰۹۲,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 34850
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۵,۵۳۵  تومان
  شناسه کالا: 39173
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲,۷۶۵  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۷۷,۴۳۸  تومان
  شناسه کالا: 29594
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۲۷۸  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • 1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16+35×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۹۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 39192