گروه محصولات
125 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۰۵۴  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۰۹۰  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۲۸۴  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۱۳۵  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۱۴۲  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۳۶۷  تومان
  شناسه کالا: 29619
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29858
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۷۰۳  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۷۲۷  تومان
  شناسه کالا: 29486
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۲۴۵  تومان
  شناسه کالا: 29521
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱,۳۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29602
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۱,۴۳۶  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۳,۵۳۵  تومان
  شناسه کالا: 29550
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۵۱۰  تومان
  شناسه کالا: 29591
 • یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو

  یک متر کابل مخابراتی چهار زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور – لینکو

  ۱۴,۷۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29860
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۵,۲۲۸  تومان
  شناسه کالا: 29553
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۶,۹۲۰  تومان
  شناسه کالا: 39159
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۷,۵۲۰  تومان
  شناسه کالا: 29804
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۸۳۹  تومان
  شناسه کالا: 29467
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۷,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 29487