گروه محصولات
125 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۰۹۲  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۱۰۰  تومان
  شناسه کالا: 29502
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۷۷۷  تومان
  شناسه کالا: 29507
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲,۸۰۲  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۱  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳,۶۲۸  تومان
  شناسه کالا: 29509
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۸۹  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۸۹۴  تومان
  شناسه کالا: 29479
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور- لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴,۹۱۳  تومان
  شناسه کالا: 29510
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵,۰۴۸  تومان
  شناسه کالا: 29619
 • یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو
  1

  یک متر کابل مخابراتی دو زوج 0.6 برند البرز الکتریک نور- لینکو

  ۶,۱۵۳  تومان
  شناسه کالا: 29858
 • یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۳۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم افشان ارت سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۳۴۱  تومان
  شناسه کالا: 29486
 • یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم مفتول سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۳۷۰  تومان
  شناسه کالا: 29511
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۷۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29521
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۷۵۹  تومان
  شناسه کالا: 29602
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۸,۷۵۶  تومان
  شناسه کالا: 39145
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۲۷۴  تومان
  شناسه کالا: 29550
 • یک متر سیم کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر سیم کابل افشان سطح مقطع 0.5*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۹۴۳  تومان
  شناسه کالا: 29591
 • یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)
  1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 0.75*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۰,۴۳۵  تومان
  شناسه کالا: 29553