گروه محصولات
124 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۰,۸۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۲,۱۳۳  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۵,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 35×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۹,۳۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۹,۸۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۶۴۲  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۰,۷۳۸  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 50×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۵,۹۱۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 1.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۶,۹۴۳  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۷,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۹,۰۴۳  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 10×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۹,۵۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۰,۷۸۳  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 70×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۵,۰۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 2.5×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۸,۱۱۶  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 25×2 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۳۹,۷۰۰  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 16×4 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۳,۳۰۰  تومان
 • کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتولی (زمینی) نمره 4×3 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۳,۸۶۴  تومان
 • کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  کابل مفتول آلومینیومی نمره 95×1 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۴۵,۸۰۰  تومان
 • کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۲,۵۹۵  تومان