51 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14
  11

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 1.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3013-1BB14

  ۳,۰۲۷,۲۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14
  13

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 3 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3014-1BB14

  ۳,۸۷۲,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14
  14

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 4 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3016-1BB14

  ۴,۱۲۸,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14
  15

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 5.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3017-1BB14

  ۴,۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14
  19

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 7.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3018-1BB14

  ۵,۵۳۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14
  21

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 11 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3026-1BB14

  ۶,۱۴۴,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14
  24

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 15 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3027-1BB14

  ۶,۹۷۶,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3028-1BB14
  28

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3028-1BB14

  ۸,۱۶۰,۰۰۰  تومان
 • سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 5.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0055-4T-4-2

  ۹,۰۸۶,۱۰۰  تومان
 • سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 7.5 کیلووات santerno سانترنو ASA-0075-4T-4-2

  ۹,۱۸۳,۸۰۰  تومان
 • سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2
  31

  سافت استارتر 11 کیلووات santerno سانترنو ASA-0110-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۲۸۱,۵۰۰  تومان
 • سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 15 کیلووات santerno سانترنو ASA-0150-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۳۷۹,۲۰۰  تومان
 • سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 18.5 کیلووات santerno سانترنوASA-0185-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۴۷۶,۹۰۰  تومان
 • سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2
  32

  سافت استارتر 22 کیلووات santerno سانترنوASA-0220-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۹,۵۷۴,۶۰۰  تومان
 • سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2
  35

  سافت استارتر 30 کیلووات santerno سانترنو ASA-0300-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۰,۴۵۳,۹۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3036-1BB14
  36

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3036-1BB14

  ۱۰,۵۶۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4028-1BB14
  36

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 18.5 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4028-1BB14

  ۱۰,۷۲۰,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4036-1BB14
  42

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 22 کیلووات SIEMENS مدل 3RW4036-1BB14

  ۱۲,۴۸۰,۰۰۰  تومان
 • سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2
  43

  سافت استارتر 37 کیلووات santerno سانترنو ASA-0370-4T-4-2

  soft starter santerno Asa
  ۱۲,۷۰۱,۰۰۰  تومان
 • راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 30کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3037-1BB14
  43

  راه انداز نرم (سافت استارتر) توان 30کیلووات مصارف عمومی SIEMENS مدل 3RW3037-1BB14

  ۱۲,۸۹۶,۰۰۰  تومان