46 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۶۷۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19093
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  ۷۷۵,۰۴۰  تومان
  شناسه کالا: 19072
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  ۹۸۵,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19089
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  ۱,۴۳۳,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19084
 • کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  ۲,۲۸۴,۸۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19090
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  ۲,۷۷۷,۶۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19091
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  ۳,۵۸۴,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19086
 • کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M5

  کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M5

  ۴,۰۳۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19095
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M5

  ۴,۷۷۱,۲۰۰  تومان
  %19
  شناسه کالا: 19087
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  ۱۰,۹۳۱,۲۰۰  تومان
  شناسه کالا: 19088
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19092
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19094
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 19428
 • کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7

  کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 22319
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24095
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین خاص AC

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین خاص AC

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24096
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24097
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24098
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24099
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 24416