40 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7
  2

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  ۳۵۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7
  2

  کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۳۹۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7
  2

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  ۴۸۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
  2

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  ۵۹۶,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7
  4

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  ۹۱۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7
  5

  کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  ۱,۳۸۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7
  6

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  ۱,۵۹۳,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7
  8

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  ۲,۳۱۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7
  12

  کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  ۳,۳۹۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7
  12

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  ۳,۵۴۵,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7
  15

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  ۴,۴۰۸,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5
  16

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  ۴,۷۴۲,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
  18

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  ۵,۲۹۴,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F150M7
  19

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F150M7

  ۵,۴۲۹,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F185M7
  20

  کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F185M7

  ۵,۹۶۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7
  23

  کنتاکتور 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M7

  ۶,۸۸۷,۰۰۰ تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 48VAC

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65F7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D65F7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  کنتاکتور 800 آمپر اشنایدر 450 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F800MW

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  کنتاکتور 265 آمپر اشنایدر 147 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F265M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  کنتاکتور 330 آمپر اشنایدر 160 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F330M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 400 آمپر اشنایدر 200 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F400M7

  کنتاکتور 400 آمپر اشنایدر 200 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F400M7

  تماس بگیرید
 • کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  کنتاکتور 500 آمپر اشنایدر 250 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F500M7

  تماس بگیرید