44 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7
  2

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  ۴۳۲,۱۰۰  تومان
 • کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7
  2

  کنتاکتور 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۴۵۵,۰۱۰  تومان
 • کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7
  2

  کنتاکتور 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  ۵۶۱,۱۵۰  تومان
 • کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات بوبین 110VAC
  2

  کنتاکتور 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات بوبین 110VAC

  ۵۷۲,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور اشنایدر مدل CAD32B7
  3

  کنتاکتور اشنایدر مدل CAD32B7

  ۶۲۵,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7
  3

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  ۷۷۷,۲۰۰  تومان
 • کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات بوبین 110VAC
  3

  کنتاکتور 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات بوبین 110VAC

  ۸۱۲,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور اشنایدر مدل CAD32BD
  3

  کنتاکتور اشنایدر مدل CAD32BD

  ۸۸۳,۲۰۰  تومان
 • کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7
  4

  کنتاکتور 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  ۱,۱۳۱,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7
  6

  کنتاکتور 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  ۱,۷۹۸,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7
  8

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  ۲,۱۴۰,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات بوبین 110VAC
  8

  کنتاکتور 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات بوبین 110VAC

  ۲,۳۱۸,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7
  10

  کنتاکتور 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  ۲,۷۷۸,۲۰۰  تومان
 • کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7
  10

  کنتاکتور 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  ۲,۸۷۸,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7
  13

  کنتاکتور 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  ۳,۸۹۴,۴۰۰  تومان
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7
  19

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  ۵,۴۶۸,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7
  20

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  ۵,۷۹۲,۰۰۰  تومان
 • کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5
  22

  کنتاکتور 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F115M5

  ۶,۳۹۳,۶۰۰  تومان
 • کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F150M7
  24

  کنتاکتور 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F150M7

  ۷,۱۳۲,۸۰۰  تومان
 • کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 110VAC
  28

  کنتاکتور 185 آمپر اشنایدر 90 کیلووات، بوبین 110VAC

  ۸,۲۵۶,۰۰۰  تومان