19 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 11:21 - 1399/08/05
 • کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  کنتاکتور قدرت، 9 آمپر اشنایدر 4 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D09M7

  ۴۷۱,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  کنتاکتور قدرت، 12 آمپر اشنایدر 5.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D12M7

  ۴۹۳,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D18M7

  ۶۳۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  کنتاکتور قدرت، 18 آمپر اشنایدر 7.5کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D18Q7

  ۶۹۸,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  کنتاکتور قدرت، 25 آمپر اشنایدر 11 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D25M7

  ۸۴۶,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D32M7

  ۱,۱۷۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  کنتاکتور قدرت، 32 آمپر اشنایدر 15 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D32Q7

  ۱,۲۳۸,۳۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  کنتاکتور قدرت، 40 آمپر اشنایدر 18.5 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D40AM7

  ۱,۹۴۸,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D50AM7

  ۲,۳۵۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  کنتاکتور قدرت، 50 آمپر اشنایدر 22 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D50AQ7

  ۲,۳۹۹,۴۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D65AM7

  ۲,۷۶۴,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  کنتاکتور قدرت، 65 آمپر اشنایدر 30 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D65AQ7

  ۲,۷۸۴,۲۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  کنتاکتور قدرت، 80 آمپر اشنایدر 40 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D80M7

  ۴,۰۴۰,۷۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D95M7

  ۴,۳۷۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 380VAC ، مدل LC1D95Q7

  ۴,۳۹۶,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  کنتاکتور قدرت، 95 آمپر اشنایدر 52 کیلووات، بوبین 110VAC ، مدل LC1D95F7

  ۴,۹۰۱,۶۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  کنتاکتور قدرت، 115 آمپر اشنایدر 60 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D115M7

  ۷,۰۷۰,۱۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  کنتاکتور قدرت، 150 آمپر اشنایدر 75 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1D150M7

  ۷,۹۸۹,۹۰۰ تومان
 • کنتاکتور قدرت، 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M5

  کنتاکتور قدرت، 225 آمپر اشنایدر 132 کیلووات، بوبین 220VAC ، مدل LC1F225M5

  ۱۱,۳۸۱,۷۰۰ تومان