گروه محصولات
60 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 4*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۲,۳۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29585
 • کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۷۷,۶۹۶  تومان
  شناسه کالا: 29629
 • سیم افشان سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 25 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۷۹,۴۰۵  تومان
  شناسه کالا: 29471
 • کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۰۴,۶۸۶  تومان
  شناسه کالا: 29586
 • سیم افشان سطح مقطع 35 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 35 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۰۷,۷۲۲  تومان
  شناسه کالا: 29473
 • کابل افشان سطح مقطع 10*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۰۹,۲۴۰  تومان
  شناسه کالا: 29608
 • کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۴۲,۱۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29594
 • سیم افشان سطح مقطع 50 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 50 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۱۵۴,۱۹۶  تومان
  شناسه کالا: 29475
 • کابل افشان سطح مقطع 16*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۶۷,۲۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29609
 • سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.5 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۱۰,۲۵۶  تومان
  شناسه کالا: 29456
 • کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۱۹,۸۱۹  تومان
  شناسه کالا: 29596
 • سیم افشان سطح مقطع 70 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 70 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۲۳,۵۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29476
 • کابل افشان سطح مقطع 25*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 25*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۵۲,۰۹۳  تومان
  شناسه کالا: 29611
 • کابل افشان سطح مقطع 16*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  1

  کابل افشان سطح مقطع 16*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۷۸,۵۰۹  تومان
  شناسه کالا: 29588
 • سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 0.75 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۲۸۱,۶۱۷  تومان
  شناسه کالا: 29460
 • سیم افشان سطح مقطع 95 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )
  1

  سیم افشان سطح مقطع 95 برند البرز الکتریک نور ( یک متر )

  ۲۹۷,۶۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29477
 • کابل افشان سطح مقطع 16+25×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 16+25×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۳۱۳,۰۵۴  تومان
  شناسه کالا: 34279
 • کابل افشان سطح مقطع 35*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 35*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۳۴۱,۷۴۲  تومان
  شناسه کالا: 29613
 • کابل افشان سطح مقطع 25*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)
  2

  کابل افشان سطح مقطع 25*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۳۴۶,۵۲۳  تومان
  شناسه کالا: 29597
 • سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )
  2

  سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور ( صد متر )

  ۳۶۳,۹۷۴  تومان
  شناسه کالا: 29461