گروه محصولات
61 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹,۸۳۰  تومان
  شناسه کالا: 29462
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 2.5 برند البرز الکتریک نور – لینکو(فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۴,۷۴۶  تومان
  شناسه کالا: 29463
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۴,۵۷۶  تومان
  شناسه کالا: 29467
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۲۵,۹۳۷  تومان
  شناسه کالا: 29551
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*4 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۱۱۸,۳۳۴  تومان
  شناسه کالا: 29592
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*4 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۷۷,۴۳۸  تومان
  شناسه کالا: 29594
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 1 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۷,۲۷۸  تومان
  شناسه کالا: 29461
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*2 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۴۱,۰۵۸  تومان
  شناسه کالا: 29552
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری

  ۶۰,۱۳۶  تومان
  شناسه کالا: 29579
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 1.5*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۷,۰۶۸  تومان
  شناسه کالا: 29570
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*3 برند البرز الکتریک نور لینکو – (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۵۸,۱۵۲  تومان
  شناسه کالا: 29571
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 6*5 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۲۰۹,۹۳۳  تومان
  شناسه کالا: 29586
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 4*3 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۸۹,۶۴۶  تومان
  شناسه کالا: 29603
 • 1

  یک متر کابل افشان سطح مقطع 2.5*5 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۹۴,۴۹۹  تومان
  شناسه کالا: 29582
 • 4

  کابل افشان سطح مقطع 50*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱,۰۳۹,۷۱۵  تومان
  شناسه کالا: 29615
 • 3

  کابل افشان سطح مقطع 16+25×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۶۲۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 34279
 • 1

  کابل افشان سطح مقطع 10*2 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۱۵۵,۸۲۵  تومان
  شناسه کالا: 29629
 • 1

  یک متر سیم افشان سطح مقطع 6 برند البرز الکتریک نور – لینکو (فروش به صورت حلقه 100 متری)

  ۳۵,۹۳۸  تومان
  شناسه کالا: 29468
 • 3

  کابل افشان سطح مقطع 16+35×3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۸۰۶,۴۳۸  تومان
  شناسه کالا: 34310
 • 2

  کابل افشان سطح مقطع 16*3 برند البرز الکتریک نور (یک متر)

  ۳۲۹,۱۸۸  تومان
  شناسه کالا: 29609