گروه محصولات
33 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • سوکت 8 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال
  1

  سوکت 8 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  ۴۲,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 27951
 • سوکت 11 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال
  1

  سوکت 11 پایه ای برای رله شیشه ای پارس فانال

  ۴۶,۷۴۰  تومان
  شناسه کالا: 27952
 • سوکت مدل 90.22 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع گرد 8 پایه
  1

  سوکت مدل 90.22 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع گرد 8 پایه

  ۸۱,۹۷۲  تومان
  شناسه کالا: 27955
 • سوکت مدل 90.23 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع گرد 11 پایه
  1

  سوکت مدل 90.23 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع گرد 11 پایه

  ۸۶,۳۴۴  تومان
  شناسه کالا: 27953
 • رله شیشه ای پارس فانال 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR12
  1

  رله شیشه ای پارس فانال 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR12

  ۸۶,۵۱۵  تومان
  شناسه کالا: 27939
 • رله شیشه ای 8 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0000.finder 40.52.9024
  1

  رله شیشه ای 8 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0000.finder 40.52.9024

  ۸۹,۲۵۸  تومان
  شناسه کالا: 42762
 • رله شیشه ای پارس فانال 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR13
  1

  رله شیشه ای پارس فانال 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کاری و کنترلی 220VAC مدل PFR13

  ۹۶,۴۴۴  تومان
  شناسه کالا: 27949
 • سوکت مدل 95.05 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع باریک
  1

  سوکت مدل 95.05 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع باریک

  ۱۲۷,۵۱۲  تومان
  شناسه کالا: 42749
 • سوکت مدل 94.02 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع تیغه ای
  1

  سوکت مدل 94.02 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع تیغه ای

  ۱۲۹,۹۴۱  تومان
  شناسه کالا: 44539
 • سوکت مدل 94.04 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع تیغه ای
  1

  سوکت مدل 94.04 برای رله شیشه ای فیندر finder نوع تیغه ای

  ۱۳۸,۴۴۲  تومان
  شناسه کالا: 48283
 • رله شیشه ای 16 آمپر فیندر 8 پایه 1NO1NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل 0000.finder 40.61.8230
  1

  رله شیشه ای 16 آمپر فیندر 8 پایه 1NO1NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل 0000.finder 40.61.8230

  ۱۷۴,۸۷۴  تومان
  شناسه کالا: 43784
 • رله شیشه ای 16 آمپر فیندر 8 پایه 1NO1NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0000.finder 40.61.9024
  1

  رله شیشه ای 16 آمپر فیندر 8 پایه 1NO1NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0000.finder 40.61.9024

  ۱۷۴,۸۷۴  تومان
  شناسه کالا: 48303
 • رله شیشه ای 8 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل 0000.finder 40.52.8230
  1

  رله شیشه ای 8 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل 0000.finder 40.52.8230

  ۱۸۰,۹۴۶  تومان
  شناسه کالا: 42750
 • رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0094.finder 55.32.9024
  1

  رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل 0094.finder 55.32.9024

  ۲۳۸,۰۲۲  تومان
  شناسه کالا: 44544
 • رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل finder 60.12.8230.0040
  1

  رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل finder 60.12.8230.0040

  ۲۴۷,۷۳۸  تومان
  شناسه کالا: 27950
 • رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل finder 60.12.9024.0040
  1

  رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 8 پایه 2NO2NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل finder 60.12.9024.0040

  ۲۴۷,۷۳۸  تومان
  شناسه کالا: 42764
 • رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل finder 60.13.8230.0040
  1

  رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کنترلی 220VAC مدل finder 60.13.8230.0040

  ۲۶۸,۳۸۲  تومان
  شناسه کالا: 41463
 • رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل finder 60.13.9024.0040
  1

  رله شیشه ای 10 آمپر فیندر 11 پایه 3NO3NC ولتاژ کنترلی 24VDC مدل finder 60.13.9024.0040

  ۲۶۸,۳۸۲  تومان
  شناسه کالا: 42763
 • رله شیشه ای 7 آمپر فیندر 14 پایه 4NO4NC ولتاژ کنترلی 48VAC مدل finder 55.34.8048.0054
  2

  رله شیشه ای 7 آمپر فیندر 14 پایه 4NO4NC ولتاژ کنترلی 48VAC مدل finder 55.34.8048.0054

  ۳۲۱,۳۴۰  تومان
  شناسه کالا: 48275
 • برد رله 4 تایی 16 آمپر ولتاژ تحریک 24VDC حاوی 4 عدد رله فیندر 4061.9024.0000
  3

  برد رله 4 تایی 16 آمپر ولتاژ تحریک 24VDC حاوی 4 عدد رله فیندر 4061.9024.0000

  ۸۷۴,۲۲۹  تومان
  شناسه کالا: 48299