گروه محصولات
19 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  3

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۷۹۶,۳۹۸  تومان
  شناسه کالا: 22103
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE
  4

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۱۷۷,۲۸۴  تومان
  شناسه کالا: 22107
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۵۴۶,۶۲۸  تومان
  شناسه کالا: 22118
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  7

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۸۹۲,۸۸۸  تومان
  شناسه کالا: 42513
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۱۱۲,۱۸۶  تومان
  شناسه کالا: 22115
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۳۴۳,۰۲۶  تومان
  شناسه کالا: 22116
 • خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  10

  خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۷۰۰,۸۲۸  تومان
  شناسه کالا: 42514
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  12

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۳۳۵,۶۳۸  تومان
  شناسه کالا: 22117
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  14

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۹۷۰,۴۴۸  تومان
  شناسه کالا: 22108
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  18

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۵,۱۹۳,۹۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22133
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP
  19

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۵,۵۲۸,۶۱۸  تومان
  شناسه کالا: 22114
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  22

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۶,۴۶۳,۵۲۰  تومان
  شناسه کالا: 22131
 • خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER
  23

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  ۶,۷۰۵,۹۰۲  تومان
  شناسه کالا: 22095
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  26

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۷,۶۱۷,۷۲۰  تومان
  شناسه کالا: 22130
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  32

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۹,۵۷۹,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 22127
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  39

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۱,۶۵۷,۴۲۰  تومان
  شناسه کالا: 22129
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  47

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۳,۹۶۵,۸۲۰  تومان
  شناسه کالا: 22119
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 60 کیلووار در 440 ولت (50 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R
  56

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 60 کیلووار در 440 ولت (50 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۶,۶۲۰,۴۸۰  تومان
  شناسه کالا: 22128
 • باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 100 کیلووار در 440 ولت RTR اسپانیا مدل BO.R
  73

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 100 کیلووار در 440 ولت RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۲۱,۸۱۴,۳۸۰  تومان
  شناسه کالا: 42520