19 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • 16

  خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۴,۷۷۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22108
 • 29

  خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE.TER

  ۸,۵۵۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22095
 • 6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 7.5 کیلووار در 440 ولت ( 6 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۱,۷۹۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22118
 • 23

  خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت ( 33 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۶,۶۶۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22114
 • 8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 12.5 کیلووار در 440 ولت ( 10در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۳۸۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22115
 • 9

  خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۶۸۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22116
 • 43

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 30 کیلووار در 440 ولت (25 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۲,۷۳۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22127
 • 24

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 15کیلووار در440 ولت (12.5در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۶,۹۶۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22133
 • 34

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 25 کیلووار در 440 ولت (20 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۰,۱۴۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22130
 • 13

  خازن 3فاز فشارضعیف، 25کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۸۸۰,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22117
 • 29

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 20کیلووار در 440 ولت (15 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۸,۵۵۷,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22131
 • 8

  خازن 3فاز فشارضعیف، 10 کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۲,۲۸۸,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42513
 • 6

  خازن 3فاز فشارضعیف، 5 کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۵۹۲,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22107
 • 12

  خازن 3فاز فشارضعیف 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) RTR اسپانیا مدل DWCAP

  ۳,۳۸۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42514
 • 4

  خازن 3فاز فشارضعیف، 2.5 کیلووار 440 ولت، RTR اسپانیا مدل MA.C.CE

  ۱,۰۹۴,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22103
 • 98

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 100 کیلووار در 440 ولت RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۲۹,۱۵۳,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 42520
 • 53

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 40 کیلووار در 440 ولت (30 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۵,۶۲۱,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22129
 • 74

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 60 کیلووار در 440 ولت (50 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۲۲,۰۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22128
 • 63

  باکس خازن 3فاز فشارضعیف، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) RTR اسپانیا مدل BO.R

  ۱۸,۶۰۶,۵۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22119