13 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۷۲۲,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۷۲۲,۲۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۱۹۰,۷۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۴۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۲,۱۰۰,۰۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۲,۲۱۶,۰۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۲,۵۱۲,۸۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۳,۷۸۵,۱۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۳,۷۹۰,۰۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۴,۷۰۰,۶۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۴,۷۱۰,۰۰۰ تومان