13 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  3

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۶۴۶,۷۵۰  تومان
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161
  3

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۷۶۳,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  4

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۰۸۴,۵۵۰  تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251
  5

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۱,۲۸۶,۰۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  5

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۱,۳۲۸,۳۲۵  تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401
  6

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۵۸۱,۰۰۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  8

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۲,۱۰۹,۴۰۰  تومان
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01
  8

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01

  ۲,۳۹۷,۹۵۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover
  9

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۲,۴۹۷,۰۰۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  11

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۳,۲۹۳,۴۵۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover
  14

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۳,۹۲۷,۰۰۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  14

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۴,۰۸۹,۴۵۰  تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover
  17

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۴,۸۷۶,۰۰۰  تومان