24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22702
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28058
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22706
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28065
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22730
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28067
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  10

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۲,۸۲۱,۴۲۸  تومان
  شناسه کالا: 28068
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover
  11

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۳,۱۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22752
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  11

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۳,۱۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28069
 • کلید 2 طرفه 125 آمپر CHINT مدل NH40-125/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  13

  کلید 2 طرفه 125 آمپر CHINT مدل NH40-125/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۳,۸۰۸,۸۶۰  تومان
  شناسه کالا: 61962
 • کلید 2 طرفه 160 آمپر CHINT مدل NH40-160/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  13

  کلید 2 طرفه 160 آمپر CHINT مدل NH40-160/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۳,۸۷۸,۵۱۰  تومان
  شناسه کالا: 61982
 • کلید 2 طرفه 250 آمپر CHINT مدل NH40-250/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  16

  کلید 2 طرفه 250 آمپر CHINT مدل NH40-250/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۴,۷۹۷,۶۹۱  تومان
  شناسه کالا: 61995
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover
  17

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۴,۹۳۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22759
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  17

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۴,۹۳۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28073
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover
  21

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۶,۱۲۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22761
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  21

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۶,۱۲۵,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28074
 • کلید 2 طرفه 400آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  32

  کلید 2 طرفه 400آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۹,۵۰۹,۷۱۳  تومان
  شناسه کالا: 62000
 • کلید 2 طرفه 630آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  39

  کلید 2 طرفه 630آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۱۱,۴۲۶,۵۸۰  تومان
  شناسه کالا: 62001
 • کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار-3 پل مدل NZ7 250H/3 225A
  47

  کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار-3 پل مدل NZ7 250H/3 225A

  ۱۴,۰۶۹,۳۰۰  تومان
  شناسه کالا: 62021
 • کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار- 4 پل مدل NZ7 250H/4P 225A
  52

  کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار- 4 پل مدل NZ7 250H/4P 225A

  ۱۵,۵۳۰,۹۵۵  تومان
  شناسه کالا: 62081