24 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  3

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 160 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۷۸۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28058
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)
  4

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161 (بدون فیوز داخل)

  ۹۵۶,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22702
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  5

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۳۴۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28065
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۱۳,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22706
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  6

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۶۷۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28067
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)
  7

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401 (بدون فیوز داخل)

  ۱,۹۸۱,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22730
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  9

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۲,۵۶۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28069
 • کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)
  10

  کلید فیوز گردان قابل قطع زیر بار 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل ZTF01 (بدون فیوز داخل)

  ۲,۸۲۱,۴۲۸  تومان
  شناسه کالا: 28068
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover
  11

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۳,۱۵۰,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22752
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  14

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۳,۹۹۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28073
 • کلید 2 طرفه 125 آمپر CHINT مدل NH40-125/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  15

  کلید 2 طرفه 125 آمپر CHINT مدل NH40-125/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۴,۲۶۵,۹۲۳  تومان
  شناسه کالا: 61962
 • کلید 2 طرفه 160 آمپر CHINT مدل NH40-160/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  15

  کلید 2 طرفه 160 آمپر CHINT مدل NH40-160/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۴,۳۴۳,۹۳۱  تومان
  شناسه کالا: 61982
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover
  17

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۴,۹۳۸,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 22759
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01
  17

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر زاویر دسته معمولی مدل changeover ZTPC 01

  ۴,۹۶۹,۰۰۰  تومان
  شناسه کالا: 28074
 • کلید 2 طرفه 250 آمپر CHINT مدل NH40-250/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  18

  کلید 2 طرفه 250 آمپر CHINT مدل NH40-250/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۵,۳۷۳,۴۱۴  تومان
  شناسه کالا: 61995
 • کلید 2 طرفه 400آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  36

  کلید 2 طرفه 400آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۱۰,۶۵۰,۸۷۸  تومان
  شناسه کالا: 62000
 • کلید 2 طرفه 630آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  43

  کلید 2 طرفه 630آمپر CHINT مدل NH40-400/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۱۲,۷۹۷,۷۷۰  تومان
  شناسه کالا: 62001
 • کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار-3 پل مدل NZ7 250H/3 225A
  53

  کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار-3 پل مدل NZ7 250H/3 225A

  ۱۵,۷۵۷,۶۱۶  تومان
  شناسه کالا: 62021
 • کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار- 4 پل مدل NZ7 250H/4P 225A
  58

  کلید اتوماتیک 2 طرفه 225 آمپر CHINT موتوردار- 4 پل مدل NZ7 250H/4P 225A

  ۱۷,۳۹۴,۶۷۰  تومان
  شناسه کالا: 62081
 • کلید 2 طرفه 1000آمپر CHINT مدل NH40-1000/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)
  89

  کلید 2 طرفه 1000آمپر CHINT مدل NH40-1000/3CS -برق شهر-ژنراتور(دستی)

  ۲۶,۵۵۳,۹۲۳  تومان
  شناسه کالا: 62002