6 محصول
بروزرسانی قیمت امروز 10:12 - 1399/06/30
 • کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  کلید فیوز گردان 160 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS161

  ۵۱۰,۹۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  کلید فیوز گردان 250 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS251

  ۹۲۰,۲۰۰ تومان
 • کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  کلید فیوز گردان 400 آمپر پیچاز الکتریک PICHAZ مدل IDS401

  ۱,۰۸۰,۳۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 250 آمپر PICHAZ مدل IDS-D251 changeover

  ۱,۷۱۹,۳۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 400 آمپر PICHAZ مدل IDS-D401 changeover

  ۲,۵۸۹,۸۰۰ تومان
 • کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  کلید گردان 2 طرفه 630 آمپر PICHAZ مدل IDS-D631 changeover

  ۳,۲۱۶,۲۰۰ تومان