6 محصول
بروزرسانی قیمت دیروز 10:02 - 1399/06/31
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-7/400/12.5

  ۶,۷۶۵,۰۰۰ تومان ۶,۰۲۱,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-7/400/25

  ۷,۵۹۰,۰۰۰ تومان ۶,۷۵۵,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  فیلتر هارمونیک خازنی 12.5کیلووار فراكوه HFR-14/400/12.5

  ۸,۸۴۴,۰۰۰ تومان ۷,۸۹۷,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-7/400/50

  ۹,۸۶۷,۰۰۰ تومان ۸,۷۸۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  فیلتر هارمونیک خازنی 25 کیلووار فراكوه، مدل HFR-14/400/25

  ۱۲,۳۷۵,۰۰۰ تومان ۱۱,۰۲۲,۰۰۰ تومان
  %11
 • فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  فیلتر هارمونیک خازنی 50 کیلووار فراكوه ، مدل HFR-14/400/50

  ۱۹,۷۳۴,۰۰۰ تومان ۱۷,۵۸۶,۰۰۰ تومان
  %11