22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) CIRCUTOR
  10

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) CIRCUTOR

  ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  18

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۵,۲۶۷,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  20

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۷۰۶,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08
  25

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  ۷,۲۴۲,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12
  26

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  ۷,۵۵۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06
  34

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12
  55

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  ۱۶,۴۰۰,۰۰۰ تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 5کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 5کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 10کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 10کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 7.5کیلووار در440 ولت( 6.25 در400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 7.5کیلووار در440 ولت( 6.25 در400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید