22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 460 ولت CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 460 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 33.3 کیلووار در 460 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 33.3 کیلووار در 460 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  تماس بگیرید
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  تماس بگیرید
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  تماس بگیرید
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) CIRCUTOR
  4

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۱۱۵,۵۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 5کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) CIRCUTOR
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 5کیلووار در 440 ولت ( 4 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۳۶۵,۳۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 7.5کیلووار در440 ولت( 6.25 در400) CIRCUTOR
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 7.5کیلووار در440 ولت( 6.25 در400) CIRCUTOR

  ۱,۴۲۶,۳۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 10کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) CIRCUTOR
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 10کیلووار در 440 ولت ( 8 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۴۴۸,۵۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR
  5

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۴۹۰,۷۳۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) CIRCUTOR
  6

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) CIRCUTOR

  ۱,۷۲۷,۱۶۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) CIRCUTOR
  8

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) CIRCUTOR

  ۲,۱۹۳,۳۶۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) CIRCUTOR
  11

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) CIRCUTOR

  ۳,۰۱۳,۶۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR
  12

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR

  ۳,۴۲۴,۳۵۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 40 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) CIRCUTOR
  14

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 40 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) CIRCUTOR

  ۳,۹۳۴,۹۵۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04
  17

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  ۴,۸۴۵,۱۵۰  تومان
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06
  18

  رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  ۵,۳۹۴,۶۰۰  تومان
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) CIRCUTOR
  19

  خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) CIRCUTOR

  ۵,۴۰۵,۷۰۰  تومان