گروه محصولات
22 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 440 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15295
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 12.5کیلووار در 440 ولت ( 10 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15301
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 440 ولت ( 20 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15302
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 15 کیلووار در 440 ولت ( 12.5 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15297
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 50 کیلووار در 440 ولت ( 40 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15299
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 20 کیلووار در 440 ولت ( 15 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15304
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 12

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17068
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 12

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 21705
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 06

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17058
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 08

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17067
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER MAX 04

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 17066
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 2.5 کیلووار در 440 ولت ( 2 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15307
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 7.5کیلووار در440 ولت( 6.25 در400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15305
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 40 کیلووار در 440 ولت ( 30 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15303
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 14

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 21706
 • رگولاتور بانک خازنی سیرکوتور CIRCUTOR مدل COMPUTER SMART III 06

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 21699
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 25 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15312
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 525 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15310
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 33.3 کیلووار در 460 ولت ( 25 در 400) CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15309
 • خازن 3فاز فشارضعیف، سیرکوتور اسپانیا، 30 کیلووار در 460 ولت CIRCUTOR

  تماس بگیرید
  شناسه کالا: 15308