گروه محصولات
69 محصول
✅ قیمت ها در این لحظه معتبرند موجودی کالا به صورت لحظه ای در حال تغییر است برای اطلاع از تخفیف بیشتر و موجودی با ما در تماس باشید.
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 09-NXC
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 09-NXC

  ۲۳۲,۹۱۰  تومان
  شناسه کالا: 53711
 • مینی کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NXC-09M10
  1

  مینی کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NXC-09M10

  ۲۳۹,۵۹۶  تومان
  شناسه کالا: 53901
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 12-NXC
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 12-NXC

  ۲۴۳,۴۹۶  تومان
  شناسه کالا: 53767
 • مینی کنتاکتور 12آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NXC-12M10
  1

  مینی کنتاکتور 12آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NXC-12M10

  ۲۴۷,۱۷۴  تومان
  شناسه کالا: 53962
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-0911
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-0911

  ۲۷۵,۸۱۴  تومان
  شناسه کالا: 54087
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-0910
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-0910

  ۲۷۸,۰۴۳  تومان
  شناسه کالا: 53321
 • کنتاکتور9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-09
  1

  کنتاکتور9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-09

  ۲۷۸,۰۴۳  تومان
  شناسه کالا: 53998
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-1211
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-1211

  ۲۷۹,۷۱۴  تومان
  شناسه کالا: 54095
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 18-NXC
  1

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 18-NXC

  ۲۸۴,۱۷۲  تومان
  شناسه کالا: 53774
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-0911
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-0911

  ۲۸۶,۹۵۸  تومان
  شناسه کالا: 53598
 • کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC7-0911
  1

  کنتاکتور 9 آمپر، 4کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC7-0911

  ۲۸۶,۹۵۸  تومان
  شناسه کالا: 54055
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-1210
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-1210

  ۲۸۸,۶۳۰  تومان
  شناسه کالا: 53414
 • کنتاکتور 12آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-12A
  1

  کنتاکتور 12آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-12A

  ۲۸۸,۶۳۰  تومان
  شناسه کالا: 54017
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-1211
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-1211

  ۲۹۷,۵۴۵  تومان
  شناسه کالا: 53610
 • کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC7-1211
  1

  کنتاکتور 12 آمپر، 5.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC7-1211

  ۲۹۷,۵۴۵  تومان
  شناسه کالا: 54066
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-1811
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 110 مدل NC7-1811

  ۳۶۱,۰۶۶  تومان
  شناسه کالا: 54099
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-1810
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC1-1810

  ۳۶۲,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 53417
 • کنتاکتور 18آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-18A
  2

  کنتاکتور 18آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 24 مدل NC1-18A

  ۳۶۲,۱۸۰  تومان
  شناسه کالا: 54018
 • کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 25-NXC
  2

  کنتاکتور 25 آمپر، 11 کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل 25-NXC

  ۳۶۵,۵۲۳  تومان
  شناسه کالا: 53779
 • کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-1811
  2

  کنتاکتور 18 آمپر، 7.5کیلووات، برند CHINT بوبین VAC 220 مدل NC7-1811

  ۳۷۶,۱۱۰  تومان
  شناسه کالا: 53613